czwartek, 1 września 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 8


Ostatni dzień kursu Bhagawad Gity  z Paramahamsą VIshwanandą

„Wielbiciel poddany Bogu, poddany Miłości, powinien być podobny – powinien być pusty w środku i pozwolić na to, aby Boska Miłość przejęła nad nim pełną kontrolę. Niech Pan cię prowadzi i działa poprzez ciebie. Niech Pan będzie przez ciebie widoczny. Niech Jego chwała będzie zawsze obecna w twoim umyśle. Niech twoje oczy zawsze Go widzą, a twoje ręce zawsze Mu służą. Dzięki temu zawsze będziesz z Nim, dzień i noc. Będziesz przy Nim spał. Będziesz z Nim już na wieki, jak ten flet”. – Paramahamsa Vishwananda, 23 sierpnia 2016 r.

Ostatni dzień kursu Bhagawad Gity z Paramahamsą Sri Swamim Vishwanandą okazał się niezwykłym zakończeniem pełnym inspiracji i wdzięczności. Ósmego dnia Swamidźi omówił wyłącznie Rozdział 18 – ostatni rozdział „Gity”. Mając tylko ten jeden rozdział do skomentowania, poświęcił cały dzień wyjaśnieniu zakończenia wspaniałego dialogu pomiędzy Panem Kryszną i Ardźuną.

Rozdział 18 dyskurs bhagawad Gity z Paramahamsą VIshwanandą

„Brak przywiązania do działania, jak i do skutków działania, uważany jest za sattwiczny. Prawdziwe wyrzeczenie polega na nieprzywiązaniu w swoim sercu do nagrody, do tego, co można uzyskać, do tego, jak to widzą ludzie czy też co widzą. Nie oczekuje się uznania, działa się w spokoju. Również Jezus mówił o tym w Biblii, prawda? Mówił: ‘Jeśli chcesz się modlić, nie rób tego na pokaz. Zaszyj się w najdalszym zakamarku, w cichym, odseparowanym miejscu i tam módl się do Ojca. Bądź świadom, że On patrzy na ciebie’.

Tak więc chodzi o działanie, które podejmuje się w sposób niezauważony, bez tej gry umysłu: ‘Zrobiłem to czy tamto, dałem to i tamto’. Takie działanie Bhagawan określa jako prawdziwie wyrzeczone. ‘Nie wyrzekam się po to, aby wszyscy zapamiętali mnie jako tego, który ot tak wyrzekł się milionów’”. – Paramahamsa Vishwananda, 23 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa vishwananda komentuje Bhagawad Gite


W Rozdziale 18, „Moksza Sannjasa Joga” (ścieżka prowadząca do wyzwolenia poprzez wyrzeczenie) Ardźuna zadaje Krysznie ostatnie pytania. Wszystkie te pytania skupiają się wokół jednego zagadnienia – co prowadzi do Mokszy, pełnego urzeczywistnienia. Kryszna omawia wiele zagadnień, przy czym szczególny nacisk kładzie na trzy ścieżki prowadzące do Mokszy – Karma Joga, Dźjaana Joga oraz najważniejsza, najmocniej podkreślana przez Bhagawana ścieżka, czyli Bhakti Joga.

Następnie Kryszna podsumowuje swoje nauki, streszczając je Ardźunie i udzielając szczegółowych instrukcji w odniesieniu do tego, co według niego uczeń powinien zrobić z otrzymanymi naukami. Pod koniec rozdziału Ardźuna przechodzi całkowitą transformację, znika jego ignorancja oraz rozczarowanie i Ardźuna jest teraz gotowy do walki w wojnie Mahabharata.

Paramahamsa vishwananda opowiada o krysznie

„Kiedy przebudzi się ta szczęśliwość, wszystko zostaje przetransformowane i oczyszczone. Ta szczęśliwość staje się wieczna. Bhagawan mówi o najwyższej szczęśliwości – Satćitanandzie. Ta wieczna radość to nie jest taka radość, która pojawia się dzisiaj, a jutro już jej nie ma. Nie zależy ona od nikogo. Ci, którzy pozostają w sattwicznym stanie, są zawsze pogrążeni w tym błogim stanie. Kiedy zmierzasz ku urzeczywistnieniu, kiedy wykonujesz swoją sadhanę, musisz robić to z radością.

Te dusze, które urzeczywistniły Boga, ci wielbiciele, którzy tęsknią za Miłością Boga, oni powinni bezustannie skupiać się na tej Miłości. Koncentracja na tej Miłości sprawi, że przejdą przez dziewięć stopni oddania oraz przebudzą wszystkie pięć rodzajów bhaw. Obudzą się w nich Boskie cechy oraz szczęście. Kiedy ktoś osiąga to prawdziwe szczęście, wówczas to szczęście emanuje we wszystkich kierunkach, oczyszczając i oświecając wszystkich. Staje się przykładem Boskiej Miłości. Nie martwi się już niczym i wszystko robi bez wysiłku. Wszystko dzieje się poprzez niego automatycznie.

Ponieważ jesteście zestrojeni z tą Boską jakością, ponieważ intonujecie Boskie imię, czasami zdarza się, że ludzie, którzy was spotykają, lubią z wami przebywać. Nie, że czegoś od was potrzebują, ale po prostu czują się szczęśliwi w waszej obecności. Będąc przy was, czują, że się uspokajają.

W ten właśnie sposób prawdziwe szczęście odzwierciedlone jest w wielbicielach. Emanujecie tą głęboką tęsknotą, dlatego ludzie czują przy was radość i spokój. Niczego od was nie chcą, ale to wy jesteście w tym stanie ciągłego dawania. To, co dajecie innym, nie jest materialne, to nie są rzeczy, jest to wibracja waszego połączenia z Bogiem. Dzięki temu, że jesteście zanurzeni w Miłości Boga, staliście się źródłem, które bezustannie błyszczy i bezustannie obdarowuje. Jest to sattwiczne szczęście, znajdujące się w waszym wnętrzu. I tutaj Bhagawan Kryszna mówi: ‘Mój wielbiciel posiada to szczęście’”. – Paramahamsa Vishwananda, 23 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa vishwananda wchodzi do namiotu


Zbliżając się do końca wykładu, Paramahamsa Vishwananda powiedział, że werset 66 (roz. 18) jest najważniejszym wersetem w całej „Śrimad Bhagawad Gicie” („Porzuć wszelką dharmę i znajdź we mnie schronienie. Zmyję z ciebie wszelki grzech i wszelkie zło, nie rozpaczaj.” – Pan Kryszna).

„Jest to najważniejszy werset całej „Gity”, najważniejsze zdanie, bardzo cenione przez naszą Sampradaję. To najważniejsza nauka przekazywana przez Śri Sampradaję – ‘Porzuć wszelką dharmę i znajdź we mnie schronienie’. Istnieje tylko jedna dharma i tą dharmą jest poddanie się Stopom Pana.

Tutaj sam Bhagawan Kryszna przypomina Ardźunie: ‘Nie musisz koncentrować się na żadnych zasadach. Ci, którzy są prawdziwie poddani, te umysły, które są w pełni pochłonięte poddaniem Stopom Mistrza, dla nich nie ma żadnych reguł. Wszystkie zasady znikają, ponieważ samo to porzucenie, wyzbycie się wszelkich koncepcji i znalezienie schronienia u Stóp Pana, przebudzi Najwyższe Urzeczywistnienie.

Bhagawan Kryszna powiedział: ‘Jestem Najwyższym Panem. To właśnie ja inkarnuję się we wszystkich formach. Ja jestem tą Najwyższą Osobą. Ja jestem Tym, kto kryje się we wszystkim. Nie ma nikogo, prócz mnie i jeśli mi się poddasz, nie będziesz do niczego przywiązany’.

Na tym polega dharma – najwyższa dharma całego stworzenia. Każda żywa istota w całym tym wszechświecie ma tylko jeden cel: osiągnąć Pana, być z Nim przez wieczność, osiągnąć i przebudzić tę świadomość, że Pan Kryszna jest najbardziej życzliwą istotą, jest dla wszystkich strażnikiem i wsparciem.

Nikt nie powinien się martwić czy rozpaczać, powinien mieć tylko tę czystą Miłość w swoim wnętrzu. Powienien zbudować tę relację z Panem, osiągnąć Go, oddając Mu cześć. We wszystkim, co robicie, wasz umysł powinien być zawsze zanurzony w Boskiej Formie i zawsze powinniście pamiętać, że On jest wam najbliższy. Cokolwiek robicie w życiu, macie tylko jedną dharmę: poddać Mu się z Miłością”. – Paramahamsa Vishwananda, 23 sierpnia 2016 r.Kurs zakończył się wieczorem bardzo żywiołowym kirtanem. Cały namiot tańczył i śpiewał Boskie Imiona. Wszystko wskazuje na to, że kurs był wielkim sukcesem. We wszystkich swoich wykładach Paramahamsa Vishwananda przekazywał wiedzę w sposób łatwy do zrozumienia, pokazując, że ścieżka duchowa nie jest tak skomplikowana, jak się może wydawać. Swamidźi zakończył wykład tymi oto słowami:

„Módlcie się, aby Pan Kryszna przebudził w waszym wnętrzu tę Miłość i abyście wzrastali w swoim oddaniu oraz Miłości do Niego. On prosi tylko o to – o Miłość i oddanie. A jak tego dokonać? Poddając umysł, intonując Imię z oddaniem i kochając Go. Dźej Gurudew!” – Paramahamsa Vishwananda, 23 sierpnia 2016 r

Dziękujemy, że byliście z nami przez całą tę serię postów na temat kursu Bhagawad Gity z Paramahamsą Sri Swamim Vishwanandą. 

Dźej Gurudew!

Paramahamsa vishwananda podczas kirtanu


Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich. 


wtorek, 30 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 7


Dyskurs Bhagawad Gity dzień ostatni


Upłynął już tydzień, odkąd Paramahamsa Sri Swami Vishwananda prowadzi wykłady na temat „Bhagawad Gity”; czas minął szybko. Każdego dnia Swamidźi wykłada średnio po 10 godzin. Siódmego dnia omówił rozdziały: 15, 16 i 17.


Rozdział 15 nosi tytuł „Puruszottama Joga” (joga dotycząca sposobu osiągnięcia Najwyższego). W tym rozdziale Pan Kryszna rozpoczyna temat dotyczący Iśwary, Puruszottamy, który wykacza poza Prakryti i Puruszę. Najwyższe Bóstwo, z którym Kryszna się identyfikuje, sięga nawet poza duszę i jest źródłem pochodzenia wszystkich rzeczy. W Rozdziale 15 jest mowa o jedności z Najwyższym Panem.

„Kiedy pozwolimy duszy przejąć kontrolę nad naszym życiem, zauważymy, że to Bóg jest Tym, który ma nad wszystkim władzę. To tak jak wtedy, gdy prowadzisz samochód – to On jest kierowcą. Ty siedzisz w samochodzie, ale to On go prowadzi, On cię wszędzie zabiera. Tak więc tutaj, kiedy Kryszna postanowił zostać woźnicą rydwanu, to nie było tylko tak dla zabawy, nie mówił: ‘Dobra, nie mam nic do roboty, ale mogę powalczyć w tej wojnie i wygram’. Powiedział: ‘Nie, ja nie będę walczył’. Rozumiecie? Dlatego postanowił zostać woźnicą – aby pokazać, że to On jest Tym, który kieruje wszystkim w całym wszechświecie i że my jesteśmy z Nim odwiecznie połączeni, bez względu na to, czy ktoś tego chce czy też nie. Jego energia przewyższa wszystkie energie jakie istnieją, zniszczalne i niezniszczalne. Tak więc wszystko jest Nim. A On jest ponad tym wszystkim. On sam jest źródłem wszelkiej energii, jest źródłem wszystkich form energii, wszystkich wibracji.

Ci, którzy osiągną tę czystą rzeczywistość Absolutu, tę Najwyższą Rzeczywistość, dostrzegą jedność wszystkich rzeczy. Staną się wszystkim. Zrozumieją, że są jednym ze wszystkim dokoła. Nie ma żadnego oddzielenia. W tym kontekście nie istnieje dobro i zło. Jest tylko ten najwyższy spokój, cisza. Jest najwyższa szczęśliwość, najwyższy pokój. Istnieje tylko ta kosmiczna wibracja, która wibruje wszędzie. Przekraczamy wówczas barierę zrozumienia i barierę tego, co słyszymy. Słychać tylko ten kosmiczny dźwięk, który kryje się we wszystkich dźwiękach – om namo narajenaje. Dlatego wszyscy mędrcy zawsze mówili: ‘Intonujcie om namo narajenaje’ – ponieważ to jest ten kosmiczny dźwięk.

Jest to dźwięk wykraczający poza wszystkie dźwięki, jakie tylko możemy postrzegać. Bhagawan ujawnił sekret ‘om namo narajenaje’, a mędrcy powiedzieli: ‘Jeśli chcecie osiągnąć spokój, intonujcie bezustannie om namo narajenaje’. I niech ta wibracja wibruje wszędzie, bo jest to najwyższa wibracja”.
– Paramahamsa Vishwananda, 22 sierpnia 2016 r.

Dyskurs Bhagawad Gity Paramahamsą vishwanandą  dzień ostatni

Rozdział 16 zatytułowany jest „Daiwaasurasampad Wibhaaga Joga” (joga rozróżniania pomiędzy pozytywnymi, a negatywnymi cechami). W tym rozdziale Pan Kryszna omawia Boskie cechy charakteryzujące duszę, która urzeczywistniła Boga. Śri Kryszna wyjaśnia Ardźunie, w jaki sposób można rozpoznać tego, kto urzeczywistnił Boga i kto posiada Boskie cechy oraz w jaki sposób rozpoznać tych, którzy mają w sobie złe, demoniczne cechy. Te cechy nie przynależą do jakichś konkretnych istot, one są obecne w każdym człowieku.

„Bhagawan powiedział, że jest pewna praktyka, przy pomocy której można się oczyścić i że jeśli ktoś chce ją wykonywać, Bóg zadba o to, aby wszystko tak się ułożyło, że będzie do niej doprowadzony. Ale najpierw ta osoba musi tego chcieć. Jeśli nie będzie tego chciała, to ta praktyka do niej nie przyjdzie. Ale jeśli zrobi ten pierwszy krok, pragnąc tej zmiany, samo to pragnienie otworzy całe pole możliwości.

Bhagawan mówi tutaj, że nikt nie jest przegrany. Tu, na Ziemi, każdy ma zawsze swoją szansę. Bóg zawsze przypomina o swoim istnieniu wszystkim, którzy się tu rodzą, również tym, których cechują negatywne tendencje, ludziom tamasowym. On im przypomni, ale wybór należy do nich. Bóg nie może nikogo do tego zmusić, ale będzie ciągle o sobie przypominał. Tak jak wy jesteście przypomnieniem dla tak wielu ludzi, dla tych wszystkich, którzy wytykają was palcami, którzy was krytykują, osądzają was i mówią o was różne złe rzeczy. Ale to jest dla nich przypomnienie o Bogu.

Bhagawan zawsze będzie im przypominał o swojej obecności, o swojej mocy i o swojej Miłości. On zawsze jest gotów im pomóc, ale oni sami muszą dokonać wyboru. Wy inspirujecie innych, aby zaczęli pragnąć Boga, ale oni muszą pójść tą ścieżką, muszą sami pójść tą ścieżką do doskonałości. Muszą sami pójść tą ścieżką wyzwolenia”. – Paramahamsa Vishwananda, 22 sierpnia 2016 r.Rozdział 17 nosi tytuł „Śraddhaatraya Wibhaaga Joga” (joga rozróżnienia pomiędzy trzema rodzajami wiary). W tym rozdziale Pan Kryszna porusza kilka różnych tematów, przy czym szczegółowej analizie poddaje temat różnych aspektów życia, takich jak to co jemy, co robimy, jak składamy ofiary (oddajemy cześć Bogu), wszystko to w odniesieniu do trzech gun – sattwy, radżasu i tamasu.

„Ci, którzy robią coś charytatywnie, którzy pomagają ludziom w prawdziwym duchu służenia, a nie na pokaz, którzy robią to z serca, dając i zapominając o tym, oni nie oczekują w zamian żadnego wynagrodzenia, czy podziękowania. Robią to, bo czują, że służba innym jest ich obowiązkiem i sprawia im to ogromną radość. Poprzez służbę czują, że wzrastają, ale nie oczekują niczego w zamian. Taki jest prawdziwy sens służenia, bo służba nie oznacza, że dostaniemy zapłatę, czy cokolwiek innego w zamian. Nie. Służbę, ‘sewę’, wykonuje się za darmo. Robi się ją dla Pana, dla Boga, robi się ją z Miłości i bez oczekiwań. Bo kiedy robimy coś z Miłości, nie oczekujemy niczego w zamian.

‘Lecz jeśli ktoś robi coś pod wpływem myśli, wówczas nie jest to żadna dobroczynność, nie jest to prawdziwa służba i staje się to ciężarem dla umysłu’. Tutaj Bhagawan mówi, że służbę powinno się wykonywać z czystym umysłem. Kiedy służycie, kiedy wykonujecie sewę, wasz umysł powinien być spokojny, a ta sewa powinna was cieszyć. Niech wrasta w was ta radość służenia. Ta radość służenia, którą macie w swoim wnętrzu, wynika z cech sattwicznych. Tak więc służcie innym bez oczekiwań”.
– Paramahamsa Vishwananda, 22 sierpnia 2016 r.

Podsumowując – dzień 7 był bardzo intensywny, jeśli chodzi o wykłady. Paramahamsa Vishwananda zakończył omawianie Rozdziału 17 o 1.00 w nocy, godzinę po północy. Tydzień upłynął szybko, a przed nami jeszcze jeden dzień i jeszcze jeden rozdział. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, jak Mistrz zakończy swoje wnikliwe wykłady, w których przekazuje nam esencję „Śrimad Bhagawad Gity”. Dźej Gurudew!

Sri Krishna dyskurs Bhagawad Gity z Paramahamsą VishwanandąPodczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich. 

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 6


Wykład Bhagawad Gity dzień 6


„Wieczorem, gdy będziecie kłaść się spać, wygospodarujcie tylko jedną minutę, zamknijcie oczy i podziękujcie Bogu. Powiedzcie ‘Boże, dziękuję Ci za ten dzień, który mi podarowałeś. Dziękuję za wszystkie doświadczenia, które otrzymałem. Ty jesteś zawsze przy mnie, oddaję ten dzień Twoim lotosowym stopom’. To takie proste. Z głęboką ufnością zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie stopy Najwyższego, wyobraźcie sobie, że ofiarujecie wszystko do Jego stóp” – Paramahamsa Vishwananda, 21 sierpnia 2016 r.

Dzień 6 kursu Bhagawad Gity był szczególnie ważnym dniem, ponieważ właśnie wtedy Paramahamsa Vishwananda omówił rozdział 12: „Bhakti Joga” – ścieżka oddania. Jako uzupełnienie tego rozdziału, Paramahamsa Vishwananda skomentował również rozdział 13 i 14.

Paramahamsa Vishwananda omawia 12 rozdział Bhagawad GityRozdział 12

Gdy Ardźuna ujrzał kosmiczną formę Kryszny i wysłuchał Jego wnikliwych nauk, chciał dowiedzieć się, która ze ścieżek jest lepsza: ścieżka oddania czy mądrości. Ardźuna zapytał, czy lepiej zwracać się do Pana w Jego bezosobowej formie, czy w formie osobistego bóstwa. W rozdziale o Bhakti Jodze Kryszna opisuje różne wartości, które posiada prawdziwy wielbiciel oraz to, w jaki sposób, poprzez te właśnie wartości, staje się on drogi Panu.

„’Moi wielbiciele wiedzą, że to ja ich wzywam. Skupieni byli na mnie poprzez wszystkie wcielenia i z każdym kolejnym życiem rozwijają się, by do mnie dotrzeć. Nic nie jest w stanie ich zachwiać’. Bhagawan Kryszna mówi: ‘Ci, którzy oddani są tej Miłości, należą do mnie i są mi najdrożsi. Gdziekolwiek się znajdą, ja pójdę po nich. Należeli do mnie, należą też teraz i już zawsze będą do mnie należeć. Nawet jeśli zostali złapani w grę codziennej rutyny, w grę przyziemnych zewnętrznych czynności, będę budzić w ich sercach Miłość. Będę przypominać im skąd pochodzą i jaki jest ich cel. Wielbiciele, którzy mają to na uwadze, idą do mnie automatycznie’. 

Ten sattwiczny bhaw, to pragnienie życia duchowego nie dzieje się od tak, nie jest zbiegiem okoliczności. On budzi to w was, bo należycie do Niego, bo jesteście Mu najdrożsi”.  – Paramahamsa Vishwananda, 21 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa vishwananda mówi o Bhakti

Paramahamsa Vishwanada kontynuował omawianie Bhaki Jogi, wyjaśniając w bardzo praktyczny sposób, jak stać się najdroższym wielbicielem Pana:

„Sprawcie, by każde wasze codzienne działanie stało się modlitwą. Nie tylko wtedy, gdy siedzicie w medytacji, gdy się modlicie, lecz podczas wykonywania wszystkich codziennych obowiązków. Nawet gdy siedzicie i rozmawiacie, niech będzie to modlitwą. Nawet kiedy żartujecie, niech i to będzie modlitwą. Gdy tańczycie, niech taniec stanie się modlitwą. Kiedy jecie – niech to również stanie się modlitwą. Niech praca stanie się modlitwą. Wszystko, co robicie używając zmysłów i umysłu, przetransformujcie w modlitwę na ołtarzu Pana. 

A jak to zrobić? Nie mówię, że zawsze wam się będzie udawało być świadomymi Boga bez przerwy przez 24 godziny, nie będziecie Go świadomi ciągle. Ale przypominajcie sobie o Nim od czasu do czasu, powtarzajcie Jego imiona. Nawet, jeśli raz powiecie: ‘śri krysznaja namaha’, albo jeden raz ‘om namo narajenaje’, tyle wystarczy”.  – Paramahamsa Vishwananda, 21 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa vishwananda robi arti

W rozdziale 13, „Kszetrakszetradźna Wibhaaga Joga” (różnica pomiędzy Kszetrą – czyli polem i Kszetradźną – tym, który zna pole), Kryszna rozpoczyna nowy temat dyskusji (filozofia Sankhja). Wiodącym aspektem jest „Różnica pomiędzy Prakriti (Kszetrą) i Puruszą (Kszetradźną)”. Ardźuna chce zrozumieć swoją własną naturę i dowiedzieć się, jakie zajmuje miejsce w relacji z Bogiem i Jego stworzeniem. Zadaje następujące pytania: „Czym jest ciało? Co to jest dusza?”. W swoim komentarzu Paramahamsa Vishwananda wyjaśnia te zagadnienia, mówi w jaki sposób żyć na tym świecie, a nie być do niego przywiązanym:

„Bhagawan Kryszna mówi, że ten świat jest jak biuro. Przychodzicie tutaj wykonać swoją Karma Jogę, Karma Bhumi, potem musicie wrócić do domu. Nie należycie do tego świata. Należycie do świata Najwyższego. Należycie do Niego. Dlatego nazywamy Go Ukochanym, Ukochanym Panem. Ponieważ dusza zawsze tęskni, kochanek zawsze pragnie być z ukochanym. Wasza dusza jest wiecznie zakochana w Bogu, dlatego zawsze tęskni za swoim Ukochanym”. – Paramahamsa Vishwananda, 21 sierpnia 2016 r.

„Mądrzy wiedzą, że za tym wszystkim jest tylko Pan. Cokolwiek czyni, robi to w słusznej sprawie i to On zasiada wewnątrz waszych serc. Dlatego serce jest tak unikalne, tak wyjątkowe. Serce jest manifestacją samego Boga. To właśnie w sercu czujecie Miłość. W sercu Go spotykacie. W sercu z Nim rozmawiacie. To właśnie w sercu jednoczycie się z Nim. Nie mówię teraz o sercu fizycznym. Mówię o waszej czakrze serca, kosmicznym sercu znajdującym się wewnątrz ciała”. – Paramahamsa Vishwananda, 21 sierpnia 2016 r.


Kurs Bhagawad Gity dzień 6

W rozdziale 14 Pan Kryszna kontynuuje nauczanie Ardźuny o filozofii Sankhja Jogi i to właśnie w tym rozdziale Pan Kryszna mówi o trzech gunach (zasadach lub ‘tendencjach’ rządzących umysłem, ciałem i świadomością): sattwie, radźasie i tamasie. Pan Kryszna wyjaśnia, że te guny przenikają całą Prakryti – materialną manifestację i razem kształtują naturę stworzenia. 

Paramahamsa Vishwananda wspomniał, że najważniejszym wersetem w rozdziale 14 jest werset ostatni, czyli 26: „Ten, który kocha i dąży do mnie w nieustannej Miłości i uwielbieniu, wychodzi ponad trzy guny i jest też gotów zostać Brahmanem”. W odniesieniu do tego cytatu Pana Kryszny, Paramahamsa Vishwananda powiedział:

„To On, to Pan jest tym, który oddaje się swojemu wielbicielowi. Wielbiciele zawsze myślą, że to oni poddają się Mistrzowi. A w rzeczywistości jest odwrotnie. To Mistrz poddaje się wielbicielom, by wznieść ich do swojego poziomu”. – Paramahamsa Vishwananda, 21 sierpnia 2016 r.

Dzień 6 kursu Bhagawad Gity był dniem, w którym wszyscy uczestnicy poszerzali swoje wiadomości na temat ścieżki duchowej. Jednakże, tak jak wspomniał Paramahamsa Vishwananda, to od nas zależy, czy nauki te zastosujemy w praktyce. Obyśmy wszyscy poddali się Mistrzowi i nieustannie intonowali Boskie imiona!

Dźej Gurudew!

Sri Krishna podczas kursu Bhagawad Gity z Paramahamsą Vishwanandą


Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich.niedziela, 28 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 5


\Paramahamsa vishwananda z saligramem

„Te umysły, które są skupione na Panu, umysły, które są skupione na pełnej Miłości do Boga, które są pochłonięte tą Miłością, kiedy medytują, dostrzegają Boga w swoim sercu.

Ci, którzy nikogo nie osądzają, ci którzy wiedzą, że ja jestem Źródłem każdego i wszystkiego, ci którzy chronią słabych, ci którzy chronią bezbronne zwierzęta, oni przychodzą do mnie i są mi drodzy. Objawiam się poprzez Miłość i przekształcam tę Miłość w błogość, w której oni bezustannie mnie dostrzegają, czują, cieszą się moją obecnością”. – Paramahamsa Vishwananda, 20 sierpnia 2016 r.

Piąty dzień kursu Bhagawad Gity skupił się na chwale Boga. W ciągu tego dnia Paramahamsa Vishwananda skomentował zarówno Rozdział 10 jak i 11, rozdziały w których Pan Kryszna zaczyna ukazywać Ardźunie wielkość Boga i Jego kosmiczną manifestację.

Rozdział 10 nosi tytuł „Wibhuti Joga”, (Joga Objawienia – Boska Chwała). W rozdziale tym, podobnie jak w Rozdziałach 7 i 9, Kryszna zgłębia temat swojej Boskiej natury jako Władcy Kosmosu. Uczy, że poprzez relację Miłości można osiągnąć Jego łaskę.

Ardźuna pyta również Krysznę, jak można rozpoznać Go w tym świecie. W odpowiedzi na to pragnienie Ardźuny, w drugiej części rozdziału Kryszna udziela serii poetyckich opisów swojej chwały (wibhuti), pokazując jak może być rozpoznany.

Rozdział 11 Bhagawad Gita z Paramahamsą Vishwanandą


„Pośród praktyk oddawania czci, ja jestem dźapą'. Tutaj Bhagawan przypomina, co jest najlepszą modlitwą: śpiewanie Jego imienia. Sam akt śpiewania jest Bhagawanem. Dlatego wcześniej mówiłem, że jeśli jesteście inicjowani w Boskie imię, Pan jest już z wami.

Kiedy śpiewacie, myślicie o Nim. Gdziekolwiek idziecie, kiedy oddychacie z Jego imieniem, On jest blisko was. Tutaj Bhagawan mówi, że Mantra Krija sama w sobie jest wielką ofiarą. To poprzez śpiewanie Boskiego imienia można Go dostrzec, poprzez tę prostą ofiarę – to takie łatwe – po prostu śpiewając Jego imię, bo akt śpiewania jest Nim samym. Dlatego mówi On, że dźapa jest najdoskonalszą formą oddawania czci.

Tak więc, pośród praktyk oddawania czci, pośród wszystkich modlitw i rytuałów, śpiewanie Boskiego imienia ma najwyższą wartość, ponieważ akt śpiewania, akt wychwalania, jest Nim samym. Kiedy śpiewacie, umysł staje się całkowicie spokojny, całkowicie zrelaksowany. Poprzez śpiewanie Boskiego imienia wasz umysł sięga wyżej, wznosząc się do najwyższego stanu błogości”. – Paramahamsa Vishwananda, 20 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa vishwananda mówi o japie


W Rozdziale 11, po wysłuchaniu o wibhuti (chwale) Boga, pragnienie Ardźuny staje się jeszcze bardziej intensywne, w związku z czym chce on zobaczyć „awjakta murthi”, które kryje się za stworzeniem. Jest to kulminacyjny punkt „Gity” – Ardźuna widzi na własne oczy kosmiczną formę Kryszny, kosmiczną postać Najwyższego.

Po ujrzeniu tej kosmicznej formy, Wiszwa Swarupa, pokazanej przez Pana Krysznę, Ardźuna wpada w szok. Widok Pana wywołuje u Ardźuny zdezorientowanie i strach – to co widzi przekracza wszelkie wyobrażenie.

Paramahamsa vishwananda czyta Bhagawad Gite


„Tworzycie w swoich umysłach pewne wyobrażenie o Bogu, ale to nie jest rzeczywistość, to nie jest Bóg. Tworzycie różne ograniczenia na temat Boga, wymyślacie Boga, z którym wam dobrze, o którym możecie powiedzieć: 'OK, lubię Go takiego'. To prawda. Na całym świecie ludzie tak myślą. Każdy mówi o Bogu, ale o takim, z którym mogą się identyfikować. Każdy tworzy taki obraz Boga, z którym czuje się wygodnie. I kiedy czujemy się z tym wygodnie, budujemy nasze własne, małe niebo wokół tego Boga. Wtedy zamykamy się w naszej bańce i mówimy: 'To jest to! Mój Bóg jest najlepszy ze wszystkich!'

Więc tworzycie pewien obraz i zamykacie się w tym obrazie, ale kiedy rzeczywistość naprawdę was uderza, bańka pęka. Wtedy macie do czynienia z rzeczywistością. 'Aach!' Tęsknicie za Bogiem, tęsknicie za tym obrazem, który nosicie w sobie, ale kiedy sam Najwyższy Pan pokaże wam, że: 'Od tej rzeczywistości, którą stworzyłeś w umyśle, ja jestem wspanialszy, o wiele silniejszy, o wiele potężniejszy', będziecie w szoku. Bo jest to poza waszą kontrolą. To tego małego Boga, którego stworzyliście w swoim umyśle, macie pod kontrolą, ale tego Najwyższego nie, tej Rzeczywistości nie kontrolujecie. To jest to, co w tej chwili dzieje się z Ardźuną”. – Paramahamsa Vishwananda, 20 sierpnia 2016 r.

Piąty dzień kursu Bhagawad Gity przypomniał każdemu z uczestników, że tak naprawdę Bóg jest dla nas tajemnicą, ale poprzez łaskę Guru może być On ujawniony. Tak jak Pan Kryszna pobłogosławił Ardźunę wizją Boga, taka również jest rola Guru dla każdego ucznia/wielbiciela. Każdy powinien zadbać o oczyszczenie swojego umysłu poprzez śpiewanie Boskich imion i mieć wiarę w to, że Satguru wie, kiedy objawić Ostateczną Rzeczywistość, która rządzi całym stworzeniem.

Dźej Gurudew!

„Wielbiciel zrobi wszystko w stanie Miłości i kiedy ktoś jest w tym stanie, nie ma miejsca na osądzanie, ani w sercu ani w umyśle. 'Pamiętajcie o mnie cokolwiek robicie i ofiarowujcie mi wszystkie skutki swoich działań. Wiedzcie, że ja jestem samym Najwyższym Panem i ja jestem celem, Najwyższą Duszą. Bezustannie pamiętajcie, śpiewajcie, rozważajcie, kontemplujcie, medytujcie o Boskim imieniu, medytujcie o Chwale Pana, o tej lili, którą On odegrał. Medytujcie o cnotach, które On umieścił w waszym sercu. W ten sposób wzrośniecie duchowo i osiągniecie wewnętrzny spokój, wewnętrzną satysfakcję, sam Pan objawi się wewnątrz was. On wam da wewnętrzną wizję siebie”. – Paramahamsa Vishwananda, 20 sierpnia 2016 r.

Dzień 5 kursy Bhagawad Gity z Paramahamsą Vishwanandą

Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich.

sobota, 27 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 4


Dzień 4 kurs bhagawad Gity z Paramahamsą Vishwanandą

„Tylko poprzez intonowanie, nie inaczej. To takie łatwe. Widzicie, jak łatwa jest duchowość? Jak łatwo jest urzeczywistnić Jaźń? Nie jest to w ogóle trudne. Wszystko to jest tylko w imię Pana: om namo narajenaje”. – Paramahamsa Vishwananda, 19 sierpnia 2016 r.


Czwartego dnia kursu Bhagawad Gity Paramahamsa Vishwananda streścił słowa Pana Kryszny, omawiając dość szybko Rozdziały 8 i 9, w związku z czym wieczór zakończył się o „wczesnej” porze – 21.30. W ciągu tego dnia Paramahamsa Vishwananda przypominał o tym, jak łatwa może być ścieżka duchowa dla tych, którzy są szczerze oddani Panu.

Rozdział 8 zatytułowany jest „Akśara Brahma Joga” i to właśnie w tym rozdziale Pan Kryszna wyjaśnia Ardźunie, w jaki sposób można osiągnąć Boga w momencie śmierci. Kryszna uczy, że ten jest prawdziwym wielbicielem, kto potrafi skupić umysł na Panu w ostatnim momencie życia. W odpowiedzi na to Ardźuna pragnie dowiedzieć się więcej.

Kurs Bhagawad Gity Paramahamsa VIshwananda

„Kiedy ktoś przekroczy ograniczenia materii, kiedy przestanie zajmować się powierzchownymi sprawami, Pan zacznie odsłaniać prawdę w jego sercu. W innej religii jest określenie ‘komunia Ducha Świętego’. O tym duchu, który jest w naszym wnętrzu, w Chrześcijaństwie mówi się ‘komunia Ducha Świętego’. Nie myślcie, że przyleci ptak, usiądzie wam na głowie i zrobi gniazdo. Nie. Gołąb nie wyląduje na waszej głowie, ta komunia ma miejsce w sercu – komunia pomiędzy duszą a Nadduszą, duszą wszystkich dusz. Oczyszczacie swój umysł, aby dostać się do serca, prawda? A kiedy umysł łączy się z sercem, powstaje coś jeszcze innego.

Kiedy używacie intelektu, kiedy umysł zostaje oczyszczony i zmieniony w intelekt, wówczas intelekt wkracza do serca i budzi się świadomość – świadomość duszy. Wtedy dusza się ujawnia. Kiedy świadomość zostaje oczyszczona, ujawnia duszę, a z kolei kiedy dusza zostaje oczyszczona, ujawnia Nadduszę – Najwyższą Duszę. To jest właśnie objawienie. Bóg objawia się tym, którzy są w pełni zatopieni w Boskiej szczęśliwości”. v– Paramahamsa Vishwananda, 19 sierpnia 2016 r.

Murti Paramahamsy Vishwanandy

W Rozdziale 8 Pan Kryszna ciągle powtarza Ardźunie, aby skupił się wyłącznie na Nim. Paramahamsa Vishwananda wyjaśnia tę część „Gity” w bardzo praktyczny sposób:

„Tutaj Bhagawan staje się najlepszym terapeutą duszy. W roli terapeuty poleca najlepszą ze wszystkich terapię. Mówi: ‘Oddaj mi swój umysł! Poddaj go mnie!’. Zwykły terapeuta, jak wiecie, miałby wiele różnych zaleceń, prawda? Tak więc Bhagawan również to robi i jako doskonały terapeuta mówi: ‘Niech twój umysł skupi się na mnie. Nie daj się wciągnąć w rutynę dnia codziennego, nie rób z siebie niewolnika tej iluzji, intonuj moje imię. To łatwe, nie musisz nic robić, skup tylko umysł na mnie i śpiewaj moje imię. Łatwizna! Tylko dwie rzeczy masz do zrobienia. Rób te dwie rzeczy, a obiecuję ci, że będziesz już zawsze szczęśliwy, osiągniesz tę błogość, ten wieczny pokój. Oddaj mi swój umysł. Ty nie wiesz, jak radzić sobie z umysłem, ale ja wiem. Oddaj mi ten umysł, a potem intonuj’. 

Oddanie umysłu oznacza studiowanie świętych pism. Wejdźcie głębiej w tę wiedzę, napełnijcie umysł właściwymi treściami, przemieńcie ten negatywny umysł w światło”. – Paramahamsa Vishwananda, 19 sierpnia 2016 r.

Wielbiciele Paramahamsy Vishwanandy na Kursie Bhagawad Gity

Rozdział 9 „Śrimad Bhagawad Gity” nosi tytuł „Raadźawidjaa Raadźaguhja Joga” – królewska wiedza, królewski sekret. W tym rozdziale Kryszna rozwija tematy, które zapoczątkowane były w Rozdziale 7 – o naturze Jego Boskości oraz jak zbliżyć się do Niego poprzez prawdziwe Bhakti. Pan Kryszna wyjaśnia, że jest obecny w całym stworzeniu i że jest samym Najwyższym Panem. Mówi także, że bhakta, który jest Mu poddany osiągnie Jego łaskę.

„Tutaj Najwyższy Pan prosi, błaga niemalże: ‘Proszę, zrób to. Bądź mi oddany, nie dla mnie, ale dla swojego dobra. Skoncentruj swój umysł na mnie, nie dlatego, że ja pragnę twego umysłu, ale dlatego że ty tego chcesz. Pragniesz osiągnąć spokój umysłu. Jeśli chcesz mieć spokojny umysł, to to jest właśnie sposób, aby to osiągnąć. Oddawaj mi cześć, służ mi, zajmij tym swój umysł, uznaj mnie za swój najwyższy cel. Pamiętaj, że to ja jestem Celem Ostatecznym. Wiedz, że jestem samym Bogiem. Jestem owym Brahmanem, o którym mówią Wedy. To ja przekazałem te Wedy, tę wiedzę. Przebudź się, niech twoje serce skupi się na mnie. Nie ma co do tego wątpliwości – jeśli twój umysł będzie skupiony na mnie, twoje serce też będzie skupione na mnie, a twoje ciało będzie mi służyło – osiągniesz mnie’.

Bhagawan mówi tutaj, że jest to najwyższa ścieżka do doskonałości. Poddanie to jedyna droga do doskonałości, do spokoju i prawdziwego szczęścia, jedyny sposób na to, aby mieć umysł pod kontrolą, wolny od pustych przywiązań. Niech twoja medytacja, a nawet całe twoje życie, wszystko co robisz, niech wszystko to stanie się medytacją nad Panem. Ci, którzy wykraczają poza ciało, umysł oraz intelekt, będą z Nim na wieki, będą żyć wiecznie w tej szczęśliwości”. – Paramahamsa Vishwananda, 19 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa vishwananda medytucje

Dzień czwarty zakończył ostatni werset Rozdziału 9: „Skoncentruj swój umysł na mnie, bądź mi oddany, oddawaj mi cześć i pokłony. Zajmując tym umysł i uważając mnie za swój najwyższy cel, osiągniesz mnie”. (Pan Kryszna, Rozdział 9, werset 34). Paramahamsa Vishwananda zakończył wieczór tymi oto szczególnymi słowami:

„Medytujcie nad tym ostatnim wersetem i tym rozdziałem, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych rozdziałów. Przyswajajcie go sobie. Jeśli skoncentrujecie się tylko na tym rozdziale, miłość i oddanie będą wzrastać w waszym wnętrzu”.
– Paramahamsa Vishwananda, 19 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa vishwananda czyta Bhagawad Gite


Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich. środa, 24 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 3


Kurs Bhagawad Gity dzień 3 paramahamsa vishwananda

Podczas trzeciego dnia kursu Bhagawad Gity, Paramahamsa Vishwananda omówił łącznie cztery rozdziały – od czwartego do siódmego.

Tytuł czwartego rozdziału to „Dźniana Wibhaaga Joga”. W poprzednim rozdziale „Karma Joga”, Pan Kryszna poinstruował Ardźunę, że powinien wykonać swój obowiązek i wyjść poza zmysły i umysł. W rozdziale czwartym Pan Kryszna wyjaśnia głębiej w jaki sposób działać i uczy Ardźunę z jaką świadomością powinno się wykonywać Karma Jogę. Łącząc Dźniana Jogę z Karma Jogą, Śri Kryszna naucza przede wszystkim, że powinno się być nie tylko nieprzywiązanym do skutków swych działań, ale także być nieustannie w świadomości Boga.

„Wykonujcie swoje obowiązki bez przywiązania. Zaniechanie wykonywania swoich obowiązków i porzucenie wszystkiego, ucieczka od obowiązków – to nie da wam spokoju umysłu, ponieważ umysł będzie nadal przywiązany. Jest taka piękna historia, w której dwaj przyjaciele wybrali się razem na Bhagawad Kathę (dyskurs na temat „Bhagawad Gity”). Po drodze przechodzili obok domu publicznego. Jeden z nich zobaczył tam swoją dziewczynę. Dziewczyna zawołała go i on do niej poszedł. Drugi zaś poszedł na Bhagawat.

Umysł tego, który poszedł ze swoją dziewczyną był cały czas skupiony na Bhagawat. Wewnątrz myślał nieustannie o Krysznie. Z kolei ten, który poszedł na Bhagawat, mimo, że siedział tam cały czas i słyszał wszystko, tak naprawdę nie słuchał. Jego umysł nie był tam obecny – był w domu publicznym. Który z nich jest więc naprawdę wyrzeczony? O tym właśnie mówi Bhagawan, widzicie? Wyrzeczenie jest stanem umysłu. Wykonujcie swoje czynności, róbcie to co musicie robić, ale niech wasz umysł będzie skupiony na Bogu”.

– Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, 18 sierpnia 2016 roku
W piątym rozdziale, „Karma Sannjasa Joga” i w szóstym, „Dhjana Joga”, Kryszna kontynuuje objaśnianie Ardźunie poszczególnych ścieżek jogi – sposobów osiągnięcia jedności z Bogiem. W piątym rozdziale Kryszna powtarza wielokrotnie, że ścieżka działania jest najlepszą ścieżką dla Ardźuny i że poprzez ten rodzaj jogi umysł oczyszcza się tak, by była możliwa medytacja nad Panem. W szóstym rozdziale Kryszna zaczyna wyjaśniać, w jaki sposób powinno się medytować nad Panem i w jaki sposób można osiągnąć kontrolę nad umysłem. Omawiając szósty rozdział, Paramahamsa Vishwananda wspomniał także o tym, jak ważna jest duchowa społeczność, duchowa rodzina:

„Znajdź swoją duchową rodzinę, swoją duchową ścieżkę. O tym właśnie mówi teraz Bhagawan Kryszna. Twoja prawdziwa rodzina, to nie ta, z którą łączą cię więzy krwi. Urodziłeś się w danej rodzinie z powodu karmy, którą masz z jej członkami, z tymi duszami. Oni albo pomagają ci wznieść się duchowo, albo cię od tego powstrzymują. Ale gdy tylko ta wiedza, ten impuls, ta tęsknota obudzi się, musisz znaleźć schronienie u Stóp Mistrza. Musisz znaleźć schronienie u Stóp, w łasce Mistrza, a wtedy rodzina Mistrza, staje się twoją rodziną. To jest właśnie duchowa rodzina”.

– Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, 18 sierpnia 2016 rokuW rozdziałach poprzedzających Rozdział 7, „Dźniana Widźniana Joga”, Pan Kryszna objaśnił odwieczną, niezniszczalną naturę duszy. Wyjaśniając Ardźunie, w jaki sposób działać w świecie poprzez Karma Jogę i jak kontrolować umysł, w Rozdziale 7 Kryszna zaczyna opisywać siebie jako Boga osobowego i wyjaśnia, jak można Go osiągnąć poprzez Bhakti. W komentarzu do tego rozdziału Paramahamsa Vishwananda wspomina o tym, jak ważne jest poddanie się w celu osiągnięcia łaski Pana:


„'Z powodu przywiązania, które wytworzyły te trzy guny, jesteś pod kontrolą Maji. Ale jest jeden sposób na przebudzenie. Jest tylko jedna droga i tą drogą jest poddanie się mnie. Ci, którzy zbliżą się do mnie, ci którzy przyjmują we mnie schronienie, ci którzy mają prawdziwą wiedzę pochodzącą ode mnie, są wolni od cyklu trzech gun. Ponieważ ja sam nie jestem dotknięty przez Maję, poddani mi wielbiciele są wolni. Maja przestaje ich kontrolować. Ci, którzy śpiewają moje imię, ci którzy w dowolny sposób starają się kontrolować swój umysł i ci którzy są całkowicie oddani służeniu mi, zapominając zupełnie o sobie, ci którzy myślą jedynie o mnie, oni są moimi wielbicielami i to oni przekraczają guny.

Guny nie mają na nich żadnego wpływu, ponieważ stają się tacy jak ja. Zaczynam świecić na nich moim światłem, a oni odzwierciedlają moje Boskie cechy, moje kosmiczne właściwości, a tam, gdzie one są obecne, tam Maja nie ma swojej mocy'. Tu Bhagawan mówi: 'Ja to kontroluję. Nawet jeśli wydaje się, że to Maja wszystko kontroluje, ja jestem Panem Maji i to ja ją kontroluję'.”

– Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, 18 sierpnia 2016 rokuReasumując, dzień trzeci kursu Bhagawad Gity okazał się być kolejnym długim dniem przepełnionym mądrością, miłością i łaską Paramahamsy Vishwanandy. Swamidźi nieustannie dzieli się z nami wiedzą, która jest głębsza niż to, co nasz umysł jest w stanie sobie wyobrazić. Kiedy poddajemy refleksji te słowa i bierzemy je sobie do serca, mogą one spowodować zmiany w podróży naszej duszy do Boga, ponieważ są natchnione łaską istoty, która jest stale zanurzona w tej Boskiej Świadomości, którą nazywamy Bogiem. Dźej Gurudew!Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich.

Więcej na temat tej praktycznej publikacji można przeczytać tutaj:

wtorek, 23 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 2

Wykład z Bhagawad Gity dzień 2 Paramahamsa VIshwananda


„Nie umniejszaj swej męskości jako wojownika i bohatera, o Paartho! To ci nie przystaje. Wyzbądź się tej marnej bojaźni i powstań, o gnębicielu wroga!” – Pan Kryszna, Śrimad Bhagawad Gita, Rozdział 2 Werset 3.

Drugi dzień kursu Bhagawad Gity rozpoczął się tam, gdzie zakończył się pierwszego dnia. Paramahamsa Vishwananda kontynuował omawianie Rozdziału 2, w którym Pan Kryszna rozpoczyna wyjawiać Wiedzę o Jaźni. Poprzedniego dnia skończyliśmy w momencie, w którym Ardźuna doświadczał stanu przygnębienia, stanu, w którym był niechętny podjęciu walki w Wojnie Mahabharacie. Pan Kryszna wysłuchał cierpliwie słów Ardźuny, który osiągając stan ogromnego zdezorientowania, poprosił swego drogiego przyjaciela o pomoc.

Paramahamsa VIshwananda podczas wykładu Bhagawad Gity dzień2


„Pragnijcie łaski Pana, tęsknijcie za Nim, nie dajcie się zwieść Maji. Bo na tych, którzy pozostają skupieni na Panu, Maja nie ma żadnego wpływu. Ci są wolni, którzy są w pełni skoncentrowani – jak jogini. Oni poruszają się wszędzie. Oni są wieczni. Emanują spokojem, wolnością i prawdziwym szczęściem.

Niczego nie oczekując w zamian, emanują tym do wszystkich i stają się światłem dla tych, którzy są pogrążeni w ciemności. Stają się przewodnikami dla tych, którzy tkwią w ciemności, tak aby oni także mogli zacząć świecić swoim światłem. I na tym polega praca wielbicieli, bhaktów – kiedy już skosztują słodyczy Miłości Boga, kiedy już staną się wystarczająco silni, powinni pomagać innym znaleźć to światło”. – Paramahamsa Vishwananda, 17 sierpnia 2016 r.

To, co wyróżnia Rozdział 2 na tle innych rozdziałów jest to, że Kryszna podejmuje rolę Guru. Do tej pory Ardźuna postrzegał go tylko jako przyjaciela, jako swego kuzyna. Teraz jednak Kryszna przyjął rolę Guru i zaczął wyjaśniać Ardźunie, z jaką postawą należy wykonywać swoje obowiązki i jak być nieprzywiązanym do skutków swoich działań. Rozdział 2 uważany jest często za podsumowanie całej „Gity”.

Paramahamsa vishwananda tłumaczy 2 rozdział Bhagawad Gity


„Skoncentrujcie umysł. Jak go zrównoważyć? Kryszna powiedział: ‘Skoncentruj umysł na mnie!’ Nie powiedział, żeby skupić go na pustce czy nicości. Powiedział: ‘Spójrz, jestem tutaj, przed tobą. Mam formę. Nie jestem jakimś wyobrażeniem. Jestem widzialny. Skup się na mnie, złóż swój umysł u mych Stóp’. W taki właśnie sposób sadhaka-bhakta, czy też wielbiciel, powinien skupić swój umysł na Stopach Mistrza. Powinien dostrzegać swojego Guru w swoim wnętrzu. Powinien powstrzymać umysł przed rozproszeniem. Powinien wykonywać swoje obowiązki, ale ze świadomością, że nigdy nie jest sam. Guru i Bóg zawsze są z wami. I kiedy siedzicie w medytacji, powinniście postrzegać Guru oraz Boga w swoim wnętrzu”. – Paramahamsa Vishwananda, 17 sierpnia 2016r.

Swamidźi skończył omawianie Rozdziału 2 około południa, po czym przystąpił do omawiania Rozdziału 3 – „Karma Joga” (czyli Joga Działania). W Rozdziale 3 Ardźuna komunikuje, że nie wie, co powinien zrobić – walczyć, czy nie walczyć? Pan Kryszna zaczyna wyjaśniać tajniki Karma Jogi: nasze działania powinny mieć charakter służby innym ludziom, a działanie podejmują nawet urzeczywistnione dusze. Wskazując pierwotną przyczynę pragnień, Pan Kryszna uczy, że powinniśmy podejmować Karma Jogę w celu przetransformowania swoich pragnień i urzeczywistnienia wiedzy o Jaźni.

Paramahamsa vishwananda  podczas kirtanu

„Jesteście skonstruowani w pewien sposób ze względu na swoją fizyczną egzystencję w tym świecie. Wasze narządy zmysłów służą komunikacji ze światem zewnętrznym. Skupiacie się na tym zewnętrznym świecie; wszystko, co robicie, odbywa się w świecie zewnętrznym. Dlatego używacie zmysłów. Dlatego właśnie napisane jest tutaj, że zmysły są bardzo ważne, bo to ich najwięcej używacie. Ale umysł stoi ponad zmysłami i je kontroluje, podczas gdy zmysły kontrolują ciało. Dlatego umysł ma wyższą rangę, niż zmysły. Wszystkie te części są ważne i wszystkie mają swoje role, które odgrywają w grze Jaźni. Tak więc mamy ciało, zmysły, a ponad nimi umysł, od umysłu droga prowadzi do intelektu, od intelektu do serca, od serca do świadomości, od świadomości do Jaźni, od Jaźni do Wyższego Ja, od Wyższego Ja do Boskiego Ja. To odwrócony szyk tego wszystkiego, przez co przechodzicie. Tak więc sprawując kontrolę na kolejnych poziomach, wznosicie się coraz wyżej”. – Paramahamsa Vishwananda, 17 sierpnia 2016r.

Wykład skończył się blisko północy, tak jak poprzedniego dnia. Paramahamsa Vishwananda zapytał kursantów, czy chcą, aby kontynuował wykład, czy może wolą poczekać do następnego dnia. Odpowiedzią była cisza, po czym ustalono, że pora zakończyć ten długi dzień, podczas którego przekazany został ogrom wiedzy (choć Mistrz, nadal pełen energii, gotów był kontynuować). Dzień drugi zakończył się kirtanem oraz arati do Thakurdźiego. Dźej Gurudew!

Wielbiciele Paramahamsy Vishwanandy - drugi dzień wykładu


Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich. 


poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 1

Shree Peetha Nilaya Bhagawad Gita


Rozpoczęcie kursu Bhagawad Gity z Paramahamsą Sri Swamim Vishwanandą wyznaczy rytm nadchodzących dni. Uczestnicy zajęli miejsca o 10.00 rano i czekali na przybycie mistrza duchowego. Zaśpiewano kilka bhadźanów, po czym pojawił się Swamidźi i kurs oficjalnie się rozpoczął.

Paramahamsa Vishwananda kurs bhagawad Gity


„Kiedy przychodzicie do Mistrza, musicie być jak puste naczynie, gotowe by je napełnić. Umysł musi zostać opróżniony, abyście byli w stanie coś przyjąć. Musicie mieć w sobie tę gotowość do zmiany, abyście mogli odnieść pełnię korzyści. Nie myślcie o tym, co tracicie, myślcie o tym, co zyskujecie. Bo kiedy zaczynacie myśleć o tym, co stracicie, nic nigdy nie dostaniecie. Bo na ścieżce duchowej możecie stracić wszystko, co zewnętrzne, ale tak naprawdę zyskujecie wszystko, zyskujecie więcej, niż ktoś, kto ma jakieś rzeczy.

Tak więc jesteśmy w momencie, w którym Ardźuna wszystko traci. Siedzi i płacze: „Co ja tracę?” – a nie pamiętał o tym, że siedział obok samego Najwyższego Pana. Ale do kogo innego mógłby się zwrócić? On jest jedynym przyjacielem. Pan jest jedynym, najlepszym przyjacielem, który o was dba, nikt inny! Tylko Guru i Bóg dbają o was. Cała reszta to tylko gra, w której gracie rolę.Tutaj Bhagawan Kryszna ujawnia tę grę Ardźunie: „To wszystko to tylko gra, nic nie jest prawdziwe”. Wszystkie związki, jakie tworzycie – przyjaźnie, związki partnerskie, macierzyństwo, ojcostwo, wszystkie te relacje są jak statki, które kiedyś utoną. Dlatego nie wchodźcie na pokład takich statków. Jedyny statek, na którego pokład powinniście wejść, to statek Guru. W tej łodzi jesteście bezpieczni.” – Paramahamsa Vishwananda, 16 sierpnia 2016 r.

Bhakti Marga Kurs Bhagawad GityPierwszego dnia kursu Paramahamsa Vishwananda streścił krótko wszystkie 18 rozdziałów i nakreślił materiał, który będzie omawiany na kursie. Nawiązując do „Mahabharaty” oraz tego, jak doszło do tej wspaniałej konwersacji pomiędzy Ardźuną a Panem Kryszną, Swamidźi rozpoczął kurs dając krótki wstęp do okoliczności powstania samej „Gity”.

Bhagawad Gita

„Po wojnie na polu Kurukszetry, przybył tam ktoś, komu bardzo zależało, aby tę wojnę zobaczyć. Dotarł tam, rozejrzał się, ale nic nie widział, pole było puste. Na polu Kurukszetry nic nie rosło, nawet dziś nie rośnie. Rozejrzał się na wszystkie strony i patrząc na tę ziemię, będącą ugorem, zapytał: ‘Była tu jakaś wojna?’ Dotykając ziemi ręką, usiłował wyobrazić sobie te tysiące wojowników, którzy tam polegli, całą tę krew, jaka została tam przelana. Ziemia wyschła tu kompletnie, stała się pustynią. Zaczął się zastanawiać: ‘Czy ja dobrze trafiłem, a jeśli tak, to co się tutaj stało? Może to jakaś iluzja? czy to Kryszna sprawił, że wszystko zniknęło?’. W tym momencie pojawił się przy nim mędrzec i powiedział: ‘Nie mój drogi, jesteś w tym filmie, co trzeba, tylko to co widzisz, jak to postrzegasz – w tym tkwi różnica’. Człowiek zapytał wtedy: ‘Jak doszło do tej wojny?’, na co mędrzec odpowiedział: ‘Ona nadal trwa’. Człowiek zapytał: ‘Jak to?’, wówczas mędrzec dotknął go, przenosząc w inny wymiar, nie zewnętrzny, ale wewnętrzny. Wtedy dostrzegł on swoją wewnętrzną walkę. Dostrzegł tę bitwę. To miejsce to Kurukszetra, prawda? Doświadczył więc tej wewnętrznej walki pomiędzy umysłem a sercem. Które z nich wygra? Ci, którzy się poddadzą, którzy schronią się u Stóp Kryszny, oni odniosą pewne zwycięstwo. Nawet jeśli ten świat, a nawet cały wszechświat zostanie unicestwiony, ci którzy Mu się poddadzą, będą zwycięzcami. Tak brzmi Jego obietnica w ‘Gicie’.” – Paramahamsa Vishwananda, 16 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa Vishwananda

Po streszczeniu wszystkich rozdziałów i omówieniu kontekstu całej akcji, Swamidźi przez resztę wieczoru omówił Rozdział 1 i prawie pół Rozdziału 2. Obszerny i bogaty merytorycznie wykład Dnia 1 skończył się prawie o północy.


Paramahamsa Vishwananda podczas kursu Bhagawad Gity

„Ci, którzy szukając szczęścia skupiają się jedynie na tym, co zewnętrzne, zawsze będą je upatrywać to w jednej rzeczy, to w innej. Nigdy nie odczują wewnętrznej satysfakcji. Bo zewnętrzna rzeczywistość nigdy nie da nikomu satysfakcji. Kaurawowie symbolizują tych, którzy szukają szczęścia w zewnętrznej rzeczywistości, walczą o to, ciągle czegoś pragną, ale są to rzeczy fizyczne, zewnętrzne, takie, które przynoszą powierzchowną radość, bardzo krótkotrwałą, a na dłuższą metę przynoszą niedolę. Dusza jest w pełni usatysfakcjonowana wtedy, gdy osiągnie i urzeczywistni związek z Bogiem. Tylko w ten sposób można osiągnąć prawdziwą, niepowierzchowną satysfakcję, satysfakcję wieczną, trwałą, która nigdy się nie kończy. Tak więc w odniesieniu do tego rodzaju satysfakcji, Kryszna mówi: ‘Przenieś się z tej rzeczywistości, którą zna twój umysł do zupełnie innej rzeczywistości, do tego, kim naprawdę jesteś’.” – Paramahamsa Vishwananda, 16 sierpnia 2016 r.

Dźej Gurudew!

Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich.