środa, 24 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 3


Kurs Bhagawad Gity dzień 3 paramahamsa vishwananda

Podczas trzeciego dnia kursu Bhagawad Gity, Paramahamsa Vishwananda omówił łącznie cztery rozdziały – od czwartego do siódmego.

Tytuł czwartego rozdziału to „Dźniana Wibhaaga Joga”. W poprzednim rozdziale „Karma Joga”, Pan Kryszna poinstruował Ardźunę, że powinien wykonać swój obowiązek i wyjść poza zmysły i umysł. W rozdziale czwartym Pan Kryszna wyjaśnia głębiej w jaki sposób działać i uczy Ardźunę z jaką świadomością powinno się wykonywać Karma Jogę. Łącząc Dźniana Jogę z Karma Jogą, Śri Kryszna naucza przede wszystkim, że powinno się być nie tylko nieprzywiązanym do skutków swych działań, ale także być nieustannie w świadomości Boga.

„Wykonujcie swoje obowiązki bez przywiązania. Zaniechanie wykonywania swoich obowiązków i porzucenie wszystkiego, ucieczka od obowiązków – to nie da wam spokoju umysłu, ponieważ umysł będzie nadal przywiązany. Jest taka piękna historia, w której dwaj przyjaciele wybrali się razem na Bhagawad Kathę (dyskurs na temat „Bhagawad Gity”). Po drodze przechodzili obok domu publicznego. Jeden z nich zobaczył tam swoją dziewczynę. Dziewczyna zawołała go i on do niej poszedł. Drugi zaś poszedł na Bhagawat.

Umysł tego, który poszedł ze swoją dziewczyną był cały czas skupiony na Bhagawat. Wewnątrz myślał nieustannie o Krysznie. Z kolei ten, który poszedł na Bhagawat, mimo, że siedział tam cały czas i słyszał wszystko, tak naprawdę nie słuchał. Jego umysł nie był tam obecny – był w domu publicznym. Który z nich jest więc naprawdę wyrzeczony? O tym właśnie mówi Bhagawan, widzicie? Wyrzeczenie jest stanem umysłu. Wykonujcie swoje czynności, róbcie to co musicie robić, ale niech wasz umysł będzie skupiony na Bogu”.

– Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, 18 sierpnia 2016 roku
W piątym rozdziale, „Karma Sannjasa Joga” i w szóstym, „Dhjana Joga”, Kryszna kontynuuje objaśnianie Ardźunie poszczególnych ścieżek jogi – sposobów osiągnięcia jedności z Bogiem. W piątym rozdziale Kryszna powtarza wielokrotnie, że ścieżka działania jest najlepszą ścieżką dla Ardźuny i że poprzez ten rodzaj jogi umysł oczyszcza się tak, by była możliwa medytacja nad Panem. W szóstym rozdziale Kryszna zaczyna wyjaśniać, w jaki sposób powinno się medytować nad Panem i w jaki sposób można osiągnąć kontrolę nad umysłem. Omawiając szósty rozdział, Paramahamsa Vishwananda wspomniał także o tym, jak ważna jest duchowa społeczność, duchowa rodzina:

„Znajdź swoją duchową rodzinę, swoją duchową ścieżkę. O tym właśnie mówi teraz Bhagawan Kryszna. Twoja prawdziwa rodzina, to nie ta, z którą łączą cię więzy krwi. Urodziłeś się w danej rodzinie z powodu karmy, którą masz z jej członkami, z tymi duszami. Oni albo pomagają ci wznieść się duchowo, albo cię od tego powstrzymują. Ale gdy tylko ta wiedza, ten impuls, ta tęsknota obudzi się, musisz znaleźć schronienie u Stóp Mistrza. Musisz znaleźć schronienie u Stóp, w łasce Mistrza, a wtedy rodzina Mistrza, staje się twoją rodziną. To jest właśnie duchowa rodzina”.

– Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, 18 sierpnia 2016 rokuW rozdziałach poprzedzających Rozdział 7, „Dźniana Widźniana Joga”, Pan Kryszna objaśnił odwieczną, niezniszczalną naturę duszy. Wyjaśniając Ardźunie, w jaki sposób działać w świecie poprzez Karma Jogę i jak kontrolować umysł, w Rozdziale 7 Kryszna zaczyna opisywać siebie jako Boga osobowego i wyjaśnia, jak można Go osiągnąć poprzez Bhakti. W komentarzu do tego rozdziału Paramahamsa Vishwananda wspomina o tym, jak ważne jest poddanie się w celu osiągnięcia łaski Pana:


„'Z powodu przywiązania, które wytworzyły te trzy guny, jesteś pod kontrolą Maji. Ale jest jeden sposób na przebudzenie. Jest tylko jedna droga i tą drogą jest poddanie się mnie. Ci, którzy zbliżą się do mnie, ci którzy przyjmują we mnie schronienie, ci którzy mają prawdziwą wiedzę pochodzącą ode mnie, są wolni od cyklu trzech gun. Ponieważ ja sam nie jestem dotknięty przez Maję, poddani mi wielbiciele są wolni. Maja przestaje ich kontrolować. Ci, którzy śpiewają moje imię, ci którzy w dowolny sposób starają się kontrolować swój umysł i ci którzy są całkowicie oddani służeniu mi, zapominając zupełnie o sobie, ci którzy myślą jedynie o mnie, oni są moimi wielbicielami i to oni przekraczają guny.

Guny nie mają na nich żadnego wpływu, ponieważ stają się tacy jak ja. Zaczynam świecić na nich moim światłem, a oni odzwierciedlają moje Boskie cechy, moje kosmiczne właściwości, a tam, gdzie one są obecne, tam Maja nie ma swojej mocy'. Tu Bhagawan mówi: 'Ja to kontroluję. Nawet jeśli wydaje się, że to Maja wszystko kontroluje, ja jestem Panem Maji i to ja ją kontroluję'.”

– Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, 18 sierpnia 2016 rokuReasumując, dzień trzeci kursu Bhagawad Gity okazał się być kolejnym długim dniem przepełnionym mądrością, miłością i łaską Paramahamsy Vishwanandy. Swamidźi nieustannie dzieli się z nami wiedzą, która jest głębsza niż to, co nasz umysł jest w stanie sobie wyobrazić. Kiedy poddajemy refleksji te słowa i bierzemy je sobie do serca, mogą one spowodować zmiany w podróży naszej duszy do Boga, ponieważ są natchnione łaską istoty, która jest stale zanurzona w tej Boskiej Świadomości, którą nazywamy Bogiem. Dźej Gurudew!Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich.

Więcej na temat tej praktycznej publikacji można przeczytać tutaj:

wtorek, 23 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 2

Wykład z Bhagawad Gity dzień 2 Paramahamsa VIshwananda


„Nie umniejszaj swej męskości jako wojownika i bohatera, o Paartho! To ci nie przystaje. Wyzbądź się tej marnej bojaźni i powstań, o gnębicielu wroga!” – Pan Kryszna, Śrimad Bhagawad Gita, Rozdział 2 Werset 3

Drugi dzień kursu Bhagawad Gity rozpoczął się tam, gdzie zakończył się pierwszego dnia. Paramahamsa Vishwananda kontynuował omawianie Rozdziału 2, w którym Pan Kryszna rozpoczyna wyjawiać Wiedzę o Jaźni. Poprzedniego dnia skończyliśmy w momencie, w którym Ardźuna doświadczał stanu przygnębienia, stanu, w którym był niechętny podjęciu walki w Wojnie Mahabharacie. Pan Kryszna wysłuchał cierpliwie słów Ardźuny, który osiągając stan ogromnego zdezorientowania, poprosił swego drogiego przyjaciela o pomoc.

Paramahamsa VIshwananda podczas wykładu Bhagawad Gity dzień2


„Pragnijcie łaski Pana, tęsknijcie za Nim, nie dajcie się zwieść Maji. Bo na tych, którzy pozostają skupieni na Panu, Maja nie ma żadnego wpływu. Ci są wolni, którzy są w pełni skoncentrowani – jak jogini. Oni poruszają się wszędzie. Oni są wieczni. Emanują spokojem, wolnością i prawdziwym szczęściem.

Niczego nie oczekując w zamian, emanują tym do wszystkich i stają się światłem dla tych, którzy są pogrążeni w ciemności. Stają się przewodnikami dla tych, którzy tkwią w ciemności, tak aby oni także mogli zacząć świecić swoim światłem. I na tym polega praca wielbicieli, bhaktów – kiedy już skosztują słodyczy Miłości Boga, kiedy już staną się wystarczająco silni, powinni pomagać innym znaleźć to światło”. – Paramahamsa Vishwananda, 17 sierpnia 2016 r.

To, co wyróżnia Rozdział 2 na tle innych rozdziałów jest to, że Kryszna podejmuje rolę Guru. Do tej pory Ardźuna postrzegał go tylko jako przejaciela, jako swego kuzyna. Teraz jednak Kryszna przyjął rolę Guru i zaczął wyjaśniać Ardźunie, z jaką postawą należy wykonywać swoje obowiązki i jak być nieprzywiązanym do skutków swoich działań. Rozdział 2 uważany jest często za podsumowanie całej „Gity”.

Paramahamsa vishwananda tłumaczy 2 rozdział Bhagawad Gity


„Skoncentrujcie umysł. Jak go zrównoważyć? Kryszna powiedział: ‘Skoncentruj umysł na mnie!’ Nie powiedział, żeby skupić go na pustce czy nicości. Powiedział: ‘Spójrz, jestem tutaj, przed tobą. Mam formę. Nie jestem jakimś wyobrażeniem. Jestem widzialny. Skup się na mnie, złóż swój umysł u mych Stóp’. W taki właśnie sposób sadhaka-bhakta, czy też wielbiciel, powinien skupić swój umysł na Stopach Mistrza. Powienien dostrzegać swojego Guru w swoim wnętrzu. Powienien powstrzymać umysł przed rozproszeniem. Powienien wykonywać swoje obowiązki, ale ze świadomością, że nigdy nie jest sam. Guru i Bóg zawsze są z wami. I kiedy siedzicie w medytacji, powinniście postrzegać Guru oraz Boga w swoim wnętrzu”. – Paramahamsa Vishwananda, 17 sierpnia 2016r.

Swamidźi skończył omawianie Rozdziału 2 około południa, po czym przystąpił do omawiania Rozdziału 3 – „Karma Joga” (czyli Joga Działania). W Rozdziale 3 Ardźuna komunikuje, że nie wie, co powinien zrobić – walczyć, czy nie walczyć? Pan Kryszna zaczyna wyjaśniać tajniki Karma Jogi: nasze działania powinny mieć charakter służby innym ludziom, a działanie podejmują nawet urzeczywistnione dusze. Wskazując pierwotną przyczynę pragnień, Pan Kryszna uczy, że powinniśmy podejmować Karma Jogę w celu przetransformowania swoich pragnień i urzeczywistnienia wiedzy o Jaźni.

Paramahamsa vishwananda  podczas kirtanu

„Jesteście skonstruowani w pewien sposób ze względu na swoją fizyczną egzystencję w tym świecie. Wasze narządy zmysłów służą komunikacji ze światem zewnętrznym. Skupiacie się na tym zewnętrznym świecie; wszystko, co robicie, odbywa się w świecie zewnętrznym. Dlatego używacie zmysłów. Dlatego właśnie napisane jest tutaj, że zmysły są bardzo ważne, bo to ich najwięcej używacie. Ale umysł stoi ponad zmysłami i je kontroluje, podczas gdy zmysły kontrolują ciało. Dlatego umysł ma wyższą rangę, niż zmysły. Wszystkie te części są ważne i wszystkie mają swoje role, które odgrywają w grze Jaźni. Tak więc mamy ciało, zmysły, a ponad nimi umysł, od umysłu droga prowadzi do intelektu, od intelektu do serca, od serca do świadomości, od świadomości do Jaźni, od Jaźni do Wyższego Ja, od Wyższego Ja do Boskiego Ja. To odwrócony szyk tego wszystkiego, przez co przechodzicie. Tak więc sprawując kontrolę na kolejnych poziomach, wznosicie się coraz wyżej”. – Paramahamsa Vishwananda, 17 sierpnia 2016r.

Wykład skończył się blisko północy, tak jak poprzedniego dnia. Paramahamsa Vishwananda zapytał kursantów, czy chcą, aby kontynuował wykład, czy może wolą poczekać do następnego dnia. Odpowiedzią była cisza, po czym ustalono, że pora zakończyć ten długi dzień, podczas którego przekazany został ogrom wiedzy (choć Mistrz, nadal pełen energii, gotów był kontynuować). Dzień drugi zakończył się kirtanem oraz arati do Thakurdźiego. Dźej Gurudew!

Wielbiciele Paramahamsy Vishwanandy - drugi dzień wykładu


Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich. 


poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Kurs Bhagawad Gity 2016 – dzień 1

Shree Peetha Nilaya Bhagawad Gita


Rozpoczęcie kursu Bhagawad Gity z Paramahamsą Sri Swamim Vishwanandą wyznaczy rytm nadchodzących dni. Uczestnicy zajęli miejsca o 10.00 rano i czekali na przybycie mistrza duchowego. Zaśpiewano kilka bhadźanów, po czym pojawił się Swamidźi i kurs oficjalnie się rozpoczął.

Paramahamsa Vishwananda kurs bhagawad Gity


„Kiedy przychodzicie do Mistrza, musicie być jak puste naczynie, gotowe by je napełnić. Umysł musi zostać opróżniony, abyście byli w stanie coś przyjąć. Musicie mieć w sobie tę gotowość do zmiany, abyście mogli odnieść pełnię korzyści. Nie myślcie o tym, co tracicie, myślcie o tym, co zyskujecie. Bo kiedy zaczynacie myśleć o tym, co stracicie, nic nigdy nie dostaniecie. Bo na ścieżce duchowej możecie stracić wszystko, co zewnętrzne, ale tak naprawdę zyskujecie wszystko, zyskujecie więcej, niż ktoś, kto ma jakieś rzeczy.

Tak więc jesteśmy w momencie, w którym Ardźuna wszystko traci. Siedzi i płacze: „Co ja tracę?” – a nie pamiętał o tym, że siedział obok samego Najwyższego Pana. Ale do kogo innego mógłby się zwrócić? On jest jedynym przyjacielem. Pan jest jedynym, najlepszym przyjacielem, który o was dba, nikt inny! Tylko Guru i Bóg dbają o was. Cała reszta to tylko gra, w której gracie rolę.Tutaj Bhagawan Kryszna ujawnia tę grę Ardźunie: „To wszystko to tylko gra, nic nie jest prawdziwe”. Wszystkie związki, jakie tworzycie – przyjaźnie, związki partnerskie, macierzyństwo, ojcostwo, wszystkie te relacje są jak statki, które kiedyś utoną. Dlatego nie wchodźcie na pokład takich statków. Jedyny statek, na którego pokład powinniście wejść, to statek Guru. W tej łodzi jesteście bezpieczni.” – Paramahamsa Vishwananda, 16 sierpnia 2016 r.

Bhakti Marga Kurs Bhagawad Gity


Pierwszego dnia kursu Paramahamsa Vishwananda streścił krótko wszystkie 18 rozdziałów i nakreślił materiał, który będzie omawiany na kursie. Nawiązując do „Mahabharaty” oraz tego, jak doszło do tej wspaniałej konwersacji pomiędzy Ardźuną a Panem Kryszną, Swamidźi rozpoczął kurs dając krótki wstęp do okoliczności powstania samej „Gity”.

Bhagawad Gita

„Po wojnie na polu Kurukszetry, przybył tam ktoś, komu bardzo zależało, aby tę wojnę zobaczyć. Dotarł tam, rozejrzał się, ale nic nie widział, pole było puste. Na polu Kurukszetry nic nie rosło, nawet dziś nie rośnie. Rozejrzał się na wszystkie strony i patrząc na tę ziemię, będącą ugorem, zapytał: ‘Była tu jakaś wojna?’ Dotykając ziemi ręką, usiłował wyobrazić sobie te tysiące wojowników, którzy tam polegli, całą tę krew, jaka została tam przelana. Ziemia wyschła tu kompletnie, stała się pustynią. Zaczął się zastanawiać: ‘Czy ja dobrze trafiłem, a jeśli tak, to co się tutaj stało? Może to jakaś iluzja? czy to Kryszna sprawił, że wszystko zniknęło?’. W tym momencie pojawił się przy nim mędrzec i powiedział: ‘Nie mój drogi, jesteś w tym filmie, co trzeba, tylko to co widzisz, jak to postrzegasz – w tym tkwi różnica’. Człowiek zapytał wtedy: ‘Jak doszło do tej wojny?’, na co mędrzec odpowiedział: ‘Ona nadal trwa’. Człowiek zapytał: ‘Jak to?’, wówczas mędrzec dotknął go, przenosząc w inny wymiar, nie zewnętrzny, ale wewnętrzny. Wtedy dostrzegł on swoją wewnętrzną walkę. Dostrzegł tę bitwę. To miejsce to Kurukszetra, prawda? Doświadczył więc tej wewnętrznej walki pomiędzy umysłem a sercem. Które z nich wygra? Ci, którzy się poddadzą, którzy schronią się u Stóp Kryszny, oni odniosą pewne zwycięstwo. Nawet jeśli ten świat, a nawet cały wszechświat zostanie unicestwiony, ci którzy Mu się poddadzą, będą zwycięzcami. Tak brzmi Jego obietnica w ‘Gicie’.” – Paramahamsa Vishwananda, 16 sierpnia 2016 r.

Paramahamsa Vishwananda

Po streszczeniu wszystkich rozdziałów i omówieniu kontekstu całej akcji, Swamidźi przez resztę wieczoru omówił Rozdział 1 i prawie pół Rozdziału 2. Obszerny i bogaty merytorycznie wykład Dnia 1 skończył się prawie o północy.


Paramahamsa Vishwananda podczas kursu Bhagawad Gity

„Ci, którzy szukając szczęścia skupiają się jedynie na tym, co zewnętrzne, zawsze będą je upatrywać to w jednej rzeczy, to w innej. Nigdy nie odczują wewnętrznej satysfakcji. Bo zewnętrzna rzeczywistość nigdy nie da nikomu satysfakcji. Kaurawowie symbolizują tych, którzy szukają szczęścia w zewnętrznej rzeczywistości, walczą o to, ciągle czegoś pragną, ale są to rzeczy fizyczne, zewnętrzne, takie, które przynoszą powierzchowną radość, bardzo krótkotrwałą, a na dłuższą metę przynoszą niedolę. Dusza jest w pełni usatysfakcjonowana wtedy, gdy osiągnie i urzeczywistni związek z Bogiem. Tylko w ten sposób można osiągnąć prawdziwą, niepowierzchowną satysfakcję, satysfakcję wieczną, trwałą, która nigdy się nie kończy. Tak więc w odniesieniu do tego rodzaju satysfakcji, Kryszna mówi: ‘Przenieś się z tej rzeczywistości, którą zna twój umysł do zupełnie innej rzeczywistości, do tego, kim naprawdę jesteś’.” – Paramahamsa Vishwananda, 16 sierpnia 2016 r.

Dźej Gurudew!

Podczas kursu Bhagawad Gity, wielu uczestników korzystało z nowo wydanej książki „Shreemad Bhagavad Gita: Verses and Translations” („Śrimad Bhagawad Gita: wersety z tłumaczeniem”). Pozycja ta zawiera wersety „Bhagawad Gity” w sanskrycie wraz z ich tłumaczeniem na język angielski, krótkie fragmenty komentarzy Paramahamsy Vishwanandy do poszczególnych rozdziałów, drzewo genealogiczne rodów z „Mahabharaty” oraz przewodnik po wymowie słówek sanskryckich. 

niedziela, 21 sierpnia 2016

Obietnica dla Paramahamsy Vishwanandy„Ilekroć następuje upadek dharmy, jak w dzisiejszych czasach, i wzrasta nieprawość, wówczas przybywam, aby się narodzić” – Pan Kryszna, Śrimad Bhagawad Gita, Rozdział 4 Werset 7

Paramahamsa VIshwananda z krową


Pan Kryszna przekazał Ardźunie Bhagawad Gitę w czasie, gdy wzrastała adharma (nieprawość). Demony, takie jak Kamsa, siały spustoszenie, a dynastie królewskie, takie jak ród Kuru, deprawowane były przez niemoralnych dziedziców. Śri Kryszna pokonał wówczas demony, prowadząc Pandawów do zwycięstwa w chwalebnej Wojnie Mahabharacie.

Obecnie znowu żyjemy w czasach nasyconych adharmą. Wewnętrzne demony obecne w ludziach ujawniają się poprzez akty przemocy, okrucieństwa i inne negatywne czyny. Jednym z tematów, który Paramahamsa Vishwananda stale porusza, jest jego sprzeciw wobec brutalności w stosunku do zwierząt. 

Ci, którzy śledzą Swamidźiego na twitterze, poznali prawdę na temat tego, jak traktowane są zwierzęta hodowane z przeznaczeniem do konsumpcji przez człowieka. To, co dzieje się w tym przemyśle, jest co najmniej szokujące. 

Ostatnio w trakcie Gurupurnimy, Paramahamsa Vishwananda nawiązał krótko do tego tematu i zwrócił się do obecnych tam wielbicieli, by rozpowszechnili jego przesłanie do wszystkich pozostałych, a także wszystkich ludzi na świecie. 

Paramahamsa VIshwananda ze słoniemZapis z Gurupurnimy, 19 lipca 2016 r.


SV: Dźej Gurudew wszystkim! Jeśli poproszę o jedną rzecz, czy dacie mi ją?

Publiczność: Tak.

SV: Obiecujecie?

Publiczność: Tak!

SV: Jesteście pewni?

Publiczność: Tak!

SV: Ilu z was obieca mi to? A inni? [śmiech]

Tą jedną rzeczą, której chciałbym od was, jest to abyście rozpowszechniali wegetarianizm; rozpowszechniajcie przesłanie, że ludzie nie powinni zabijać zwierząt. Czy obiecujecie mi to?

Publiczność: Tak!

SV: Dobrze.

Publiczność: [brawa] Hari Bol!SV: Dla zaspokojenia własnych kubków smakowych, istoty ludzkie wspierają brutalność wobec zwierząt. To przygnębiający widok. Jeśli pragniesz pokoju, najpierw musisz zmienić umysł, prawda? Zmiana umysłu nie jest łatwa, ale można jej dokonać przez kontrolowanie zmysłów. Jak Bhagawan Kryszna mówi w Gicie – jeśli chcesz kontrolować umysł, zacznij od kontrolowania zmysłów. Więc rozpocznij od spożywania sattwicznego jedzenia i zachęcaj ludzi do przejścia na wegetarianizm. Tym sposobem zmiany zostaną odzwierciedlone w umyśle. 

To, co w siebie wkładasz, bardzo głęboko oddziałuje także na umysł. A zatem, wiele brutalności w tym świecie jest wynikiem tego, co konsumujemy. Ludzie będący wegetarianami nie mają w sobie takiej agresji. Są bardziej cisi i spokojni. To pokazuje jasno, jak można zmienić stan umysłu, jak można zmienić sposób myślenia na rzecz lepszego świata, świata pokoju i miłości. Dlatego właśnie, kto jeszcze nie jest wegetarianinem, niech się nim stanie. Myślę, że wy wszyscy jesteście, prawda?!

Publiczność: Tak.

SV: Dobrze. Teraz złożyliście mi obietnicę, prawda?

Publiczność: Tak!

SV: Mam nadzieję, że nie będę musiał przyjść do was, żeby was szturchnąć. Matka Natura zrobi to za mnie. Lepiej będzie jak zrobicie to sami, bo gdy Ona to zrobi, zrobi to swoimi sposobami. Maja Dewi ma ogromną moc. Wszyscy z was to wiedzą, prawda? Więc nie pozwólcie jej po was przyjść. W związku z obietnicą, którą właśnie mi złożyliście, zmieńcie się! Zobaczycie, że przyjdzie do was całe dobrodziejstwo. 

Błogosławieństwo Matki Natury spłynie na was, a razem z nim łaska i błogosławieństwo Giridharidźiego, ponieważ On jest wielkim opiekunem zwierząt. Pan przyjmował formę zwierzęcia wielokrotnie, czyż nie? Dzisiejszego wieczoru widzieliśmy przedstawienie taneczne w wykonaniu Devi Rani, Bhavani i Shena, którego tematyką były manifestacje Maha Wisznu: Matsja, Kurma, Waraha, i Narasimha. Wszyscy oni byli zwierzętami. 

Nasze ciało jest świątynią, w której rezyduje Pan w całej swojej wspaniałości i całej swojej Miłości. Więc przypomnijmy wszystkim o tej świętości i utrzymujmy ciało w zdrowiu. 

A więc to jest ta jedna rzecz, o którą was proszę. Tylko tyle. Nic więcej. 

Dźej Gurudew!

Paramahamsa Vishwananda ze zwierzętami

Przechodząc na bezmięsną dietę wegetariańską czy wegańską, natychmiast przyczyniasz się do uzdrowienia i pozytywnej transformacji świata. Korzyści zarówno dla siebie, jak i dla świata są imponujące. Oto niektóre fakty (źródła cytowanych danych podajemy poniżej):

W raporcie z roku 2006, Narody Zjednoczone stwierdzają, że hodowla zwierząt na ubój produkuje więcej gazów cieplarnianych niż wszystkie samochody i ciężarówki na świecie razem wzięte.1 

Szacunkowe ilości wody potrzebnej do wyprodukowania kilograma wołowiny wahają się od 13 000 litrów2 do 100 000 litrów3. Liczby te, bez względu na to, do której wartości z tego przedziału się odniesiemy, w oczywisty sposób wskazują na szkody, jeśli uświadomimy sobie, że do wyprodukowania kilograma pszenicy potrzeba od 1 000 do 2 000 litrów wody. 

Wyniki kilku badań naukowych pokazują, że dieta roślinna podnosi metabolizm ciała, powodując przyspieszenie w spalaniu kalorii o 16% w porównaniu do diety opartej na mięsie, co najmniej przez 3 pierwsze godziny od zjedzenia posiłku. 4 

Badania przeprowadzone na dużą skalę w Anglii i Niemczech wykazały, że prawdopodobieństwo zachorowania na raka przez wegetarian jest o 40% niższe niż u osób jedzących mięso. 5-7 

Niech wszyscy wielbiciele Paramahamsy Sri Swamiego Vishwanandy rozpowszechniają wegetarianizm i weganizm, byśmy podnosili wibracje Ziemi i jej mieszkańców. Dźej Gurudew!

Paramahamsa vishwananda i krowa


„Aby nieść dobro, niszczyć złoczyńców, zaprowadzić prawość – przychodzę na świat w każdej epoce” – Pan Kryszna, Śrimad Bhagawad Gita, Rozdział 4 Werset 7


Źródła cytowanych danych:

1. “Livestock a major threat to environment,” United Nations FAO Newsroom, Nov. 29, 2006:http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html
2. Food and Agriculture Organisation. 22nd March 2007. FAO urges action to cope with
increasing water scarcity. Rome. http://www.fao.org/newsroom/en/news/2007/1000520/index.Html(link is external)
3. Pimental, D., Houser, J., Preiss, E., White, O., Fang, O., Mesnick, L., Barsky, T., Tariche, J.S. and Alpert, S. 1997. Water Resources: Agriculture, the Environment, and Society. Bioscience. 47 (2), 97-106.
4. Saunders, Kerrie K. 2003. The Vegan Diet as Chronic Disease Prevention. New York, NY: Lantern Books
5.Thorogood M, Mann J, Appleby P, McPherson K. Risk of death from cancer and ischaemic heart disease in meat and non-meat eaters. Br Med J. 1994;308:1667-1670.
6. Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R, Eilber U. Mortality patterns of German vegetarians after 11 years of follow-up. Epidemiology. 1992;3:395-401.
7. Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R. Dietary and lifestyle determinants of mortality among German vegetarians. Int J Epidemiol. 1993;22:228-236.
Facts and References found at: https://www.downtoearth.org/go-veggie/environment/top-10-reasons and http://www.pcrm.org/health/diets/vegdiets/vegetarian-foods-powerful-for-health

środa, 3 sierpnia 2016

Paramahamsa Vishwananda i nowa świątynia Sri Kripeshwarnath – serce wszystkich serc


Bądź jednym z 312 aniołów, które tego dokonają

Paramahamsa VIshwananda Srpingen


Drodzy przyjaciele i rodzino Gurudźiego
Jak zapewne wiecie, jednym z głównych priorytetów Gurudźiego (Paramahamsy Sri Swamiego Vishwanandy) jest stworzenie nowej, dużej świątyni w jego głównym aśramie Shree Peetha Nilaya.

Świątynia nosi nazwę Sri Kripeshwarnath, co oznacza „łaskę Boga” (kripa oraz iśwara), który jest władcą (nath) tego świata. To przypomina nam, że Bóg ostatecznie stoi za wszystkim i że jego Miłość bez wątpienia podbije świat. On nieustannie obdarza nas swoja łaską. Jednak to, w jaki sposób jego łaska objawia się w naszym życiu, zależy od tego, jak odpowiadamy na nieustannie kochającą Boską obecność i od tego, ile przyznamy jej miejsca w naszym życiu. To jeden z powodów, dla których świątynie są ważne w naszym życiu – świątynie pomagają nam wejść w kontakt z Boską łaską.


Bądź w sercu wszystkich serc

Bhakti Marga, będąca misją Gurudźiego, ulokowana jest w jego sercu. Jest tym, po co tu przybył: otwierać serca ludzkości. Shree Peetha Nilaya, jako główny aśram, jest sercem jego światowej misji.

Świątynia Sri Kripeshwarnath to z kolei serce jego głównego aśramu. Zatem wspierając jej powstanie, dosłownie umieszczasz swoje imię i swoją Miłość na dobre w sercu wszystkich serc. 

Sri Kripeshwarnath będzie służyć nieskończonej liczbie poszukiwaczy z całego świata, którzy odwiedzą Shree Peetha Nilaya w ciągu najbliższych lat, dekad i wieków. To uświęcone miejsce odegra istotną rolę w transformacji świata, która tak bardzo jest potrzebna. Podczas gdy obecna świątynia może pomieścić około 100 odwiedzających, nowa będzie 4-5 razy większa.

Ram Naavami z Paramahamsa VIshwananda Springen

Ram Nawami w kwietniu 2016. Gurudźi wybrał teren budowy przyszłej świątyni na miejsce przeprowadzenia ceremonii. 

312 deklaracji prosto z serca

Gurudźi często podkreśla, że świątynia jest dla wszystkich i że do jej realizacji może dojść tylko za sprawą wielu pomocnych dłoni i serc, które zechcą wspólnie pracować. Z tego powodu zwróciliśmy się do was wszystkich podczas Śiwaratri w 2016 roku z informacją o specjalnym programie nazwanym „300” („12”), w ramach którego można złożyć swoją deklarację finansową.

W ramach kampanii „300” poszukujemy 300 wielbicieli-aniołów, którzy będą przekazywać 100 euro miesięcznie przez okres 12 miesięcy. W ramach kampanii „12” natomiast, 12 aniołów zobowiąże się przekazać sumę 30 tysięcy euro w czasie 12 miesięcy.

Wielu z was odpowiedziało, w związku z czym mamy przyjemność poinformować was o tym, że do programu „300” zgłosiły się już 83 osoby, co stanowi więcej niż 25%, natomiast do programu „12” zgłosiło się 8 osób, czyli ponad 65%!

Świątynia Sri Kripeshwar Mandri Springen

83 złożone deklaracje z łącznej liczby 300. Pomarańczowe pole – złożone deklaracje, niebieskie pole – brakująca ilość

To znakomity start w odniesieniu do tak krótkiego czasu, za co z całego serca dziękujemy. Jednakże, aby zrealizować nasz cel, potrzebujemy, aby większa liczba osób przyłączyła się do tego przedsięwzięcia. 

Cel: otwarcie w lecie 2017

Renowacja budynku, w którym obecnie odbywają się darszany, składa się z trzech etapów, z których pierwszym i najważniejszym jest budowa nowej świątyni. Comiesięczne postępy prac budowlanych możecie śledzić na naszej stronie internetowej – https://www.bhaktimarga.org/fundraising

Świątynia ma być zlokalizowana w piwnicy (wcześniej był tu basen), a prace budowlane rozpoczęły się pół roku temu. Bazując na założeniach architektów, na ukończenie prac w świątyni potrzebujemy 800 tysięcy euro. Naszym celem jest otwarcie świątyni latem 2017. 

Dotychczas zebraliśmy 270 tysięcy euro. Aby osiągnąć kwotę 800 tysięcy euro, nasza „armia” 312 aniołów, gotowych do podjęcia tego specjalnego zobowiązania, musi się rozrastać. Na znak waszego połączenia ze świątynią i Gurudźim oraz jego połączenia z wami, wasze imiona (i jeśli zechcecie, imiona członków waszych rodzin) zostaną wygrawerowane na przyszłym ołtarzu Sri Kripeshwarnath (film na ten temat: https://www.bhaktimarga.org/fundraising). Możecie także połączyć siły, tworząc kilkuosobowe zespoły, których członkowie złożą wspólną deklarację. Niektórzy z was już to zrobili. To kolejny piękny sposób wspierania tej inicjatywy. 

Niedawno, gdy Gurudżi opuszczał świątynię i zobaczył, jak wielu ludzi musiało pozostać na zewnątrz ze względu na jej ograniczoną powierzchnię, powiedział: „Jest tak wielu ludzi, naprawdę potrzebujemy nowej świątyni. Gdybyśmy ją mieli, wszyscy by się zmieścili”.

To nie mistrz potrzebuje nas, ale my potrzebujemy mistrza, jego Miłości i łaski. Ta świątynia jest dla nas i wszystkich ludzi, i to my powinniśmy dołożyć starań, aby została wybudowana. Dając cząstkę siebie, pokazujemy Bogu i Guru, że naprawdę pragniemy jego obecności w swoim życiu. Więc zróbmy to!

Bhakti Marga działa łącznie w około 40 krajach, co oznacza, że na każdy kraj przypada średnio 10 osób. Jeśli czujesz, że możesz stać się jednym z aniołów budujących świątynię dla dobra ludzkości, wyślij e-mail na adres: fundraising@bhaktimarga.org podając „300” (lub „12”) w tytule, a my prześlemy ci instrukcję, jak dokonać wkładu. Czekamy na twoją odpowiedź. 


czwartek, 28 lipca 2016

Gurupurnima 2016 z Paramahamsą Vishwanandą w Shree Peetha Nilaya

Gurupurnima to święto wszystkich Mistrzów duchowych, które obchodzone jest raz w roku w pełnię księżyca w lipcu. To szczególnie pomyślny i szczęśliwy dzień dla wielbicieli i uczniów, podążających za naukami wielkich Mistrzów. Tego dnia Mistrzowie udzielają specjalnego błogosławieństwa, a wielbiciele mają okazję, aby podziękować swoim Mistrzom za opiekę, nauki i prowadzenie. Uczniowie i wielbiciele Paramahamsy Vishwanandy z wielką radością co roku przyjeżdżają do Shree Peetha Nilaya (Springen, Niemcy), aby wyrazić wdzięczność i miłość dla ukochanego Gurudewy.


Tegoroczna Gurupurnima była wielkim wyzwaniem dla polskiej ekipy. Gurudźi zdecydował, że w każdym roku cały wystrój namiotu, w którym odbywają się uroczystości, będzie przygotowywany przez wybrany kraj. Zeszłoroczną dekorację przygotowali Rosjanie i od razu podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko. W tym roku Paramahamsa Vishwananda poprosił Polaków o przygotowanie całej dekoracji. Zgodnie z Jego życzeniem zaangażowani byli wszyscy wielbiciele, którzy wzięli sobie do serca prośbę Gurudźiego. Nasz boski architekt, pomysłodawca i wizjoner – Somanathdas – przygotował projekt, następnie wykonał ogromną pracę, polegającą na opracowaniu wszystkich elementów, co do najmniejszego detalu. Pół roku przed Gurupurnimą wszystko było dopracowane i prace podzielone na grupy lokalne. Pomysł był wspaniały. Nasz ukochany Gurudźi, jako manifestacja Mahawisznu, miał zasiąść na Garudzie – potężnym złotym orle, będącym Jego wahaną (pojazdem). Przez pół roku we wszystkich ośrodkach Polski miała miejsce misterna praca, polegająca na przyklejeniu tysięcy złotych piórek do przygotowanych wcześniej wielkich skrzydeł oraz wykonaniu innych elementów. Drptahananda z Somanathdasem wykonali metalową konstrukcję skrzydeł, podest i głowę Orła. Ania z Płocka namalowała piękny obraz przedstawiający Słońce w Himalajach, który stał się tłem dla lecącego Garudy. Ogromną pracę wykonała grupa wielbicieli, która przybyła na wiele dni przed Gurupurnimą, aby wykonać i podwiesić wielkie chmury, będące zarazem oświetleniem całego namiotu. 


Efekt końcowy był wspaniały. Gurudźi był szczerze zachwycony. Jednak to, co było dla Niego najważniejsze, zawarł w pytaniu: ,,czy wszyscy uczestniczyli w przygotowaniu dekoracji?’’ Dla Niego najistotniejsze jest nasze zaangażowanie, wspólna praca i integracja grupy. Tradycyjnie Gurupurnima rozpoczęła się o 6:00 rano pudźą do paduków Gurudźiego. Następnie Paramahamsa Vishwananda osobiście celebrował abhiszekam do Mahavatara Babajiego i Sri Ramanuja Acharji oraz swoich osobistych murti. W tym czasie rozpoczął się koncert 108 bhadźanów, który został zaplanowany na cały dzień. Po każdych 6 – 7 bhadźanach zmieniał się zespół muzyczny. Swoje utwory, po kolei, prezentowali muzycy wraz z wielbicielami ze wszystkich krajów. Rozpoczęliśmy bardzo dynamicznym bhadźanem ,,Garuda vahana narayana’’, który nawiązywał do naszej dekoracji. Jak co roku, wszystkie kraje postarały się o najwyższą jakość swoich prezentacji i do wieczora namiot rozbrzmiewał wspaniałą muzyką i śpiewem w różnych językach.Wieczorem miała miejsce najważniejsza ceremonia – abhiszekam na stopach Paramahamsy Vishwanandy, w trakcie którego każdy jego wielbiciel mógł ofiarować wodę i kwiaty do lotosowych stóp Gurudewy. Wiąże się to ze szczególnym błogosławieństwem, jakiego Mistrz udziela swoim wielbicielom podczas Gurupurnimy. Atmosfera była wspaniała. 


Na koniec Gurudźi w swojej przemowie poprosił nas o to, abyśmy wszędzie propagowali  wegetarianizm i przesłanie, że ludzie nie powinni zabijać zwierząt.


Jeśli również chciałbyś doświadczyć wspaniałej atmosfery, która towarzyszy spotkaniu w pełni zrealizowanego Mistrza, już niebawem Paramahamsa Vishwananda odwiedzi Polskę, aby udzielić dwóch darszanów - w Warszawie oraz Gdańsku. Więcej informacji można znaleźć na http://darshan.bhaktimarga.pl

poniedziałek, 11 lipca 2016

Paramahamsa Vishwananda błogosławi aśram Bhakti Margi w Wielkiej BrytaniiNazajutrz po otrzymaniu nagrody Bharat Gaurava, Paramahamsa Sri Swami Vishwananda pobłogosławił miejsce przeznaczone na aśram dla Bhakti Margi w Wielkiej Brytanii. Błogosławieństwo przyjęło formę Guru Pudźy, abhiszekamu oraz szczególnej jagny dedykowanej parze Lakszmi – Narasimha. Wszystko to w obecności żyjącego Mistrza.


Paramahamsa Vishwananda ogłosił również, iż wiodącym bóstwem świątyni w aśramie będzie Mohini Dewi – żeńska forma Narajany. Pan Narajana przyjął tę formę podczas ubijania Oceanu Mleka, aby upewnić się, że wszyscy bogowie otrzymają amrytę nieśmiertelności i że żaden z nich nie zostanie pożarty przez demony.

Podczas kursu Śrimad Bhagawatam w 2015 roku, Paramahamsa Vishwananda opowiedział wspaniałą historię o Mohini Dewi. Chcielibyśmy się nią z wami podzielić. Oto bezpośredni cytat z książki „The Essence of Shreemad Bhagavatam” Paramahamsy Vishwanandy:

Historia o Mohini Dewi

„…w tym momencie ujrzeli przepiękną kobietę, jeszcze piękniejszą niż Maha Lakszmi. To właśnie Mohini Dewi. Demony zostały wprost zahipnotyzowane jej urodą. Gdy tylko ją zobaczyły, przestały walczyć, zapomniały nawet o amrycie. Tak działa moc pokusy. To tak jak mówię: ‘Chodźcie, śpiewajmy imię Pana! Módlmy się do Niego! Dam wam Jego Miłość!’ A potem podsuwam wam piękność. Ludzie mówią: ‘Wybieram to’. Gdyby do wyboru był milion, większość ludzi powiedziałaby: ‘Bóg może poczekać aż umrę. Po śmierci się okaże. Na razie cieszę się tym, co jest teraz’. Ale dlaczego mielibyście ujrzeć Go po śmierci? Nie ujrzycie Go. Musicie zacząć dostrzegać Go teraz! Jeśli nie widzicie rzeczywistości teraz, to nigdy jej nie zobaczycie.

Mohini stała tam bardzo dostojna, niezrównanie piękna. Dewy miały świadomość, że to tylko maja Pana. Mohini powiedziała: ‘Moi drodzy, podajcie mi ten dzban amryty, dam wam wszystkim nektar’. Demony nie potrafiły jej odmówić. Oczarowane, odpowiedziały: ‘Weź go, ukochana’. Następnie Mohini nakazała: ‘Usiądźcie w dwóch rzędach. Tutaj dewy, a tu demony. Podam wam dzban i każdy otrzyma swoją porcję’. Wiedząc jak działają umysły demonów, Mohini zaczęła tańczyć; doskonale znała ich głupotę. Przyciągało je piękno, które jest doczesne. Dlatego Pan przybrał właśnie taką formę. Nie zwróciliby na Niego uwagi, gdyby ukazał się jako Narajana.

Pan powiedział do siebie: ‘Ci głupcy’. Znał ich słabości. Każdy ma swoją słabość i Pan o tym wie. Mohini wzięła więc dzban i zaczęła podawać amrytę. Najpierw podeszła do dewów. Nalała amrytę na dłoń, a one wypiły. Następnie przeszła na stronę demonów i używając swoich mocy, zamieniła amrytę w zwykłą wodę, którą podała im do wypicia. Tym sposobem dewy dostały amrytę, a demony nie. Zaabsorbowane podziwianiem jej piękna, niczego nie zauważyły. Tak bardzo się na nią gapiły, że nie spostrzegły, iż zmieniła amrytę w wodę. 

Był wśród nich demon o imieniu Rahu. Zauważył, iż po wypiciu dewy były pełne energii, a po demonach nie było widać żadnej różnicy. Postanowił więc wślizgnąć się po cichu do kolejki dewów. Otrzymał amrytę, lecz gdy ją przełykał, Surja (słońce) i Czandra (księżyc) spostrzegły, że nie jest bogiem. Krzyknęły: ‘Mohini, on nie jest dewą, to jeden z demonów’. Mohini natychmiast powróciła do formy Maha Wisznu. Maha Wisznu rzucił swoją Sudarszana Czakrą i ściął głowę Rahu. Za sprawą wypitego nektaru, jego głowa stała się nieśmiertelna. Bhagawan wysłał ją do nieba i od tej pory Rahu znany jest jako ósma planeta – jedna z tych planet, które wnoszą w nasze życie ciemność. Mówi się, że Rahu zasłania słońce i księżyc podczas zaćmienia, by się na nich zemścić. Dewy były bardzo szczęśliwe i chwaliły pana, podczas gdy demony zatraciły wiarę w Boga. Stało się tak, ponieważ straciły możliwość otrzymania amryty przez swój egoizm. Dewy, cokolwiek robiły, zawsze wychwalały Pana, oddawały Mu wszystko…” – Paramahamsa Vishwananda, „Essence of Shreemad Bhagavatam”


Ponieważ głównym bóstwem świątyni jest Mohini Dewi, pewne jest, że Dewi zadba o wszystkie boskie cechy poszukiwaczy duchowych, tak jak zadbała o dobro dewów.
Obejrzyj więcej zdjęć z wizyty Swamiego w aśramie klikając link: https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/albums

czwartek, 7 lipca 2016

Paramahamsa Vishwananda odbiera Nagrodę Bharat Gaurav w Izbie ParlamentuW sobotę 2 lipca 2016 roku Paramahamsa Sri Swami Vishwananda otrzymał w Izbie Parlamentu nagrodę Bharat Gaurav (nagroda za Osiągnięcia Życiowe). Nie spodziewając się tego zaszczytu, Paramahamsa Vishwananda przyjął nagrodę, po czym napisał na Twitterze: „Otrzymuję nagrodę Bharat Gaurav w Izbie Parlamentu, lecz Miłość nie potrzebuje uznania, jest bezwarunkowa”. Po otrzymaniu nagrody, Paramahamsa Vishwananda spędził trochę czasu na rozmowach z organizatorami, a później miała miejsce kolacja z wielbicielami i innymi gośćmi.(Powyższe dwa zdjęcia z ceremonii wręczenia nagrody pochodzą z osobistego profilu Swamidźiego na Twitterze https://twitter.com/vishwananda)


Czym jest nagroda Bharat Gaurav?

Jak podaje strona internetowa z informacjami na temat nagrody Bharat Gaurav (http://www.bharatgaurav.in/), Bharat Gaurav to prestiżowa nagroda przyznawana nielicznym, wybranym osobom z całego świata za szczególne dokonania lub osiągnięcia w obszarze swojej pracy. Jak łatwo się domyślić, Paramahamsa Vishwananda otrzymał tę nagrodę za całą swoją pracę wykonywaną poprzez Bhakti Margę. Będąc przewodnikiem dla tysięcy poszukiwaczy duchowych, otwierając świątynie na całym świecie, ucząc praktyk duchowych pozwalających dostąpić jedności z Bogiem i robiąc wiele innych rzeczy, Swamidźi pokazał, że jego życie stało się niezmiernym błogosławieństwem dla świata i wszystkich jego mieszkańców.


Paramahamsa Vishwananda odwiedził Izbę Parlamentu wraz z wielbicielami, których bardzo cieszyło publiczne uznanie, jakie Swamidźi otrzymał za swoją niesamowitą służbę dla świata.


Podsumowując, wizyta i ceremonia przyznania nagrody w Izbie Parlamentu była wielkim sukcesem okraszonym uśmiechami, wdzięcznością i łaską Guru. Uhonorowanie Paramahamsy Vishwanandy w takim miejscu jest dla nas nie tylko inspirujące, ale również motywujące do dalszego wspierania jego misji, Bhakti Margi, której przeznaczeniem jest osiągnąć jeszcze więcej, niż do tej pory. Paramahamsa Vishwananda często uczy nas, że chodzi nie tylko o przyjmowanie Miłości, ale ważne jest także to, co z nią potem zrobimy. Aby jak najmocniej wspierać Swamidźiego i jego misję, musimy dzielić się z innymi tą Miłością, którą nas obdarza i stawać się żywymi przykładami jego uniwersalnych nauk. W ten sposób najlepiej wyrazimy nasze uznanie dla Paramahamsy Sri Swamiego Vishwanandy.

wtorek, 14 czerwca 2016

Dr Satya Narayana Das Babaji odwiedza Paramahamsę Swamiego VishwanandęDrogi przyjaciel Gurudźiego z Wryndawany, dr Satya Narayana Dasa Babaji przyjechał wczoraj z krótką wizytą do Shree Peetha Nilaya, w drodze do Polski i Litwy. Satya Narayana Das jest światowej sławy naukowcem zajmującym się świętymi księgami i filozofią wedyjską oraz współzałożycielem i dyrektorem Jiva Institute of Vedic Studies we Wryndawanie.Dyrektor Jiva Institute of Vedic Studies, Satya Narayana Dasa odwiedza SPN od pierwszego roku jego istnienia (2008) i wspomaga misję Gurudźiego na wiele sposobów, a szczególnie we Wryndawanie w ciągu ostatnich kilku lat, gdzie w pobliżu jego domu, instytutu Jiva, Bhakti Marga buduje aśram. Adres internetowy instytutu Jiva: http://www.jiva.orgPo południu Paramahamsa Vishwananda i Satya Narayandas odwiedzili kurs dla Nauczycieli Akademii BM, gdzie Babaji udzielił przyszłym nauczycielom satsangu w temacie wedanty (filozofii hinduskiej) oraz filozofii różnych sampradaji (duchowych linii wisznuizmu). 
Przekaz na żywo z Peryskopu podczas wizytyOto kilka zdjęć oraz artykuł na blogu o Satya Narayan Dasie, jak również niektóre wcześniejsze wizyty w Shree Peetha Nilaya i wyróżnienie Babaji Satyanarayan Dasa przez prezydenta Indii.Album zdjęciowy Flickr z jego wizyty w 2009r.:


Wizyta w SPN w 2012r.:
Dźej Gurudew, przypominamy wszystkim, że w grudniu odbędzie się niesamowita pielgrzymka ze Sri Swamim Vishwanandą do południowych Indii. Swamidźi (i być może Ty) odwiedzi niektóre spośród najwspanialszych świątyń i miejsc pielgrzymkowych wisznuitów, do których dostęp bez obecności Mahamandaleshwara Sri Swamiego Vishwanandy jest niemalże niemożliwy. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem, więcej informacji znajdziesz klikając link: https://www.bhaktimarga.org/southindia2016(Rejestracja kończy się 30 czerwca, tak więc już teraz zarezerwuj miejsce.)

czwartek, 26 maja 2016

Paramahamsa Vishwananda w Indiach: Wryndawan i Dźajpur, dzień 6 - 7. Podsumowanie

Swami Vishwananda podążając za mistrzem w indiach

Szósty dzień pielgrzymki był bardzo wyjątkowy – był to dzień święta Akshaya Tritiya i jednocześnie główny dzień kąpielowy Kumbh Meli, odbywającej się właśnie w Ujjain.


W ciągu dnia celebrowaliśmy Kumbh Melę na swój własny sposób, poprzez zanurzenie w Radha Kundzie i wykonanie pudźy do Gowardhanu. Wzgórze Gowardhan ma ogromne duchowe znaczenie dla oddanych Panu Krysznie. Kryszna ochronił mieszkańców Wradźy przed wściekłością Indry, po czym polecił im czcić wzgórze Gowardhan, co realizowali poprzez wykonywanie pudźy oraz parikramy wokół wzgórza.  

Swami Vishwananda celebruje Akshya trithe w indiach

Swami Vishwananda celebruje Akshya trithe w indiach

Wieczorem obchodziliśmy Akshaya Tritiya odwiedzając świątynię Banke Bihari. Akshaya oznacza „coś co nie zginie”, a innymi słowy – nie odczujesz straty z tego powodu. Wszystkie uczynki wykonane tego dnia stają się wieczne w swej naturze. Starożytna mądrość uczy nas, aby dawać, ofiarowywać na szczytne cele i starać się o boskie błogosławieństwo tego dnia.

Powszechnym zwyczajem tego dnia jest odwiedzić Księcia Wryndawany, Śri Banke Biharidźiego. To jest jedyny dzień w roku, w którym wielbiciele mają możliwość widzieć i podziwiać piękno Jego stóp. Jak śpiewał ekstatyczny, oddany Bogu święty Surdas: to poprzez łaskę darszanu oraz dhjanę (medytację) nad Lotosowymi Stopami Pana, wszystkie rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Kulawy może przebyć wysokie góry, ślepy może wszystko zobaczyć, głuchy usłyszeć, niemowa może przemówić, a biedny stać się bogatym i wpływowym, tak by dostąpić zaszczytu chodzenia z ćhatrą (parasol obrzędowy, używany na ogół podczas wielkich procesji).

Paramahamsa Vishwananda z wielbicielami indie

Wieczorem Paramahamsa Vishwananda wraz z całą grupą odwiedzili świątynię Banke Bihari, aby otrzymać darszan. Wewnątrz panował niezwykły tłok, któremu towarzyszyło dużo przepychania, ale każdemu z grupy szczęśliwie udało się ujrzeć przez moment murti. Wieczorny darszan Pana miał w sobie jeszcze większe błogosławieństwo, gdyż miał On na sobie tylko dhoti (strój upięty wokół talii). Taki darszan nosi nazwę Sarwang – darszan całego ciała Śri Banke Biharidźiego. Był to zdecydowanie najbardziej aktywny dzień pielgrzymki.

Paramahamsa vishwananda podczas pielgrzymki do indii


Podczas gdy szósty dzień był wypełniony wydarzeniami, siódmy dzień miał bardziej wypoczynkowy charakter, w sam raz na zakończenie pielgrzymki. Uczestnicy mieli możliwość spędzenia trochę czasu osobiście ze Swamidźim oraz zrobienia zakupów przed zakończeniem pielgrzymki. Na koniec dnia świętowaliśmy 999-te urodziny Śri Ramanudźa Aćarji i żegnaliśmy Swamidźiego udającego się na lotnisko. Jak każda pielgrzymka, którą organizuje Bhakti Marga oraz Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, ta również obfitowała w zewnętrzne i wewnętrzne doświadczenia, których można było dostąpić za sprawą łaski Mistrza – „Podążając za Mistrzem”, gdziekolwiek cię poprowadzi. 


Dziękujemy, że byliście z nami przez całą serię postów z pielgrzymki Paramahamsy Vishwanandy. Jeśli chcielibyście wziąć udział w takiej pielgrzymce, tutaj znajdziecie informacje na temat zbliżającej się pielgrzymki do południowych Indii. Rejestracja kończy się 1 czerwca: https://www.bhaktimarga.org/southindia2016